Cena Nadace Preciosa – výběrové řízení na stipendia v akademickém roce 2020/2021

Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021 ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou.

Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 11. 6. 2021 na studijní oddělení fakulty.

21. května 2021