Školka a dětský koutek

Aby pro vás rodičovství nebylo překážkou pro práci či studium na TUL, nabízíme vám možnost přihlásit své děti do univerzitní mateřské školy či do dětského koutku. 

Mateřská škola

Vlastní mateřskou školu ŠkaTULka s prvky waldorfské pedagogiky jsme otevřeli pro děti našich zaměstnanců a studentů. Má dvě třídy vybavené velkou hernou s Montessori pomůckami, hračkami z přírodních materiálů, funkčními kuchyňkami, hudebním a výtvarným koutkem. K dispozici je také dvůr, školní zahrada a tělocvična. Školka je určena pro celkem 48 dětí ve věku od 3 let. 

Školné a stravné

Školné v mateřské škole pro zaměstnance a studenty univerzity činí 12 tisíc korun za rok, zaměstnancům na školné přispíváme ze sociálního fondu. Stravné činí 1160 korun měsíčně.

Dětský koutek

Pro krátkodobé hlídání vašich ratolestí jsme při Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické zřídili Dětský koutek. Chůvy vám tu pohlídají batolata i předškoláky. Cena je 40 Kč za hodinu. Zaměstnanci TUL ji hradí formou srážky ze mzdy, studenti bankovním převodem.