Dětská univerzita

Dětská univerzita při Technické univerzitě v Liberci nabízí celoroční i prázdninové kurzy pro žáky základních škol i pro středoškoláky už od roku 2008. Těší se čím dál větší oblibě a každý rok se na ni přihlásí kolem 250 žádků.

Díky Dětské univerzitě si její studenti vyzkouší, jaké to je studovat vysokou školu. Projdou totiž všemi vysokoškolskými aktivitami a ceremoniály, jako jsou přijímačky, imatrikulace, získávání kreditů, obhajoby závěrečných prací, závěrečné zkoušky či promoce.

Kompletní informace o nabízených kurzech a termíny podání přihlášek najdete na webu Dětské univerzity.

Přihlaste malé vědátory

Máte doma zvídavé děti, které prostě chtějí vědět víc? Nebo takové učíte ve škole? Přihlaste je na Dětskou univerzitu TUL. Rozšíří si tu své znalosti v různých oblastech jako je například robotika, programování, přírodní vědy nebo 3D technologie. 

Dětská univerzita je vhodná pro děti, které: 

 • rády zkoumají, objevují, experimentují 
 • baví je programování, věda nebo robotika
 • mají doma diplomy ze soutěží a vědomostních olympiád
 • chtějí se stát mladým vědcem! 

Celoroční technické kurzy pro děti

Celoroční kurzy jsou rozdělené na zimní a letní semestr a výuka probíhá jednou až dvakrát měsíčně (liší se v závislosti na konkrétním kurzu). Začínáme zpravidla ve 3. týdnu měsíce září.

Kurzovné:

Díky podpoře Dětské univerzity TUL Krajským úřadem Libereckého kraje je kurzovné 1500 Kč/semestr, tedy 3000 Kč za školní rok.
Pro talentované děti ze sociálně znevýhodněných rodin je tu možnost stipendia, a to až do celkové výše kurzovného.

Nabídka celoročních kurzů:

 • Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 5. třídu ZŠ
 • Základy technických konstrukcí pro 3. až 6. třídu ZŠ
 • Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ
 • 3D technologie prakticky pro 6. až 7. třídu ZŠ
 • Základy strojního obrábění pro 8. a 9. třídu ZŠ
 • Praktická elektronika pro 8. a 9. třídu ZŠ
 • Programování LEGO robotů EXCELENCE I pro 6. až 8. třídu ZŠ (pokračovací kurz)
 • Programování LEGO robotů EXCELENCE II pro 7. až 9. třídu ZŠ (pokračovací kurz)
 • Programování LEGO robotů EXCELENCE III pro 7.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ (pokračovací kurz)

Prázdninové technické kurzy

V létě mohou děti navštěvovat týdenní prázdninové kurzy, které probíhají v několika turnusech na Technické univerzitě v Liberci. Kurzy jsou příměstské (včetně obědů v menze, bez ubytování).

Kurzovné:

Cena prázdninových technických kurzů pro děti je 2300 Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a obědy od pondělí do pátku.

Nabídka prázdninových kurzů:

 • Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ