Stipendijní program TUL pro středoškoláky ze sociálně znevýhodněných rodin

Stipendijní program Technické univerzity v Liberci umožňuje nadaným mladým studentům ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů studovat na vysoké škole. Cílem programu je pomoci těmto studentům úspěšně dostudovat střední školu, složit maturitní zkoušku a poté nastoupit k řádnému studiu na vysoké škole.

Studentka

Podmínky pro získání stipendia

 • Být studentem střední školy.
 • Mít dobré studijní výsledky, studijní průměr za poslední rok studia lepší než 3,0.
 • Být ze sociálně znevýhodněné rodiny, případně žít v dětském domově.

Pokud stipendium získáte

O žádostech o stipendium rozhoduje rektor. Jestliže vám stipendium přidělí, budete finančně podporováni do konce svého středoškolského studia.

Od studentů, kteří obdrží stipendium, vyžadujeme:

 • řádné ukončení studia střední školy,
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení na některý z vysokoškolských studijních programů (přijímací řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu) a
 • zápis do studia na vysoké škole.

Podání žádosti

Pokud Vás naše výzva oslovila, zašlete nám žádost s příslušnými doklady na adresu:

Technická univerzita v Liberci
K rukám rektora
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Žádost o stipendium musí obsahovat tyto doklady:

 • vyplněný formulář žádosti o stipendium,
 • krátké písemné zdůvodnění – motivační dopis včetně popisu rodinného zázemí a sociální situace žadatele,
 • potvrzení o studiu na střední škole,
 • kopii vysvědčení za předchozí rok středoškolského studia,
 • doklad o sociální situaci: potvrzení z Úřadu práce o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starší než 3 měsíce nebo potvrzení, že žadatel žije v dětském domově.

Žádosti lze podávat průběžně, není pro ně žádný pevný termín.

Dokumenty