Uchazeči s handicapem

Snažíme vyjít vstříc uchazečům a studentům se speciálními potřebami, proto doporučujeme ještě před podáním přihlášky kontaktovat Akademickou poradnu, která vám zodpoví dotazy a pomůže vám zorientovat se ve vašich možnostech. 

Co je potřeba zařídit

Společně s podáním přihlášky musíte zažádat o zohlednění vašich konkrétních specifických potřeb a zároveň je třeba podat souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče/studenta se SP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

O svých zdravotních potřebách informujte společně s podáním přihlášky ke studiu, kontaktujte příslušné studijní oddělení, případně APC. 

K modifikaci přijímacího řízení je nutné, abyste informace podali minimálně jeden měsíc před termínem přijímací zkoušky skrze požadovanou dokumentaci prokazující zdravotní postižení.

Další informace ke konkrétním potřebám a postupům k úspěšnému zažádání o zohlednění potřeb vašeho zdravotního stavu naleznete na stránkách Akademické poradny TUL