COVID-19 – Informace pro studenty FS

Pokyny pro studenty ve vztahu k výuce v akademickém roce 2020/21

V souladu s Příkazem rektora č. 12/2020 Opatření týkající se onemocnění COVID-19, výuka na TUL ze dne 23.9.2020 a na základě Nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci s účinností od 29. září do 31. října 2020 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce.


Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven,
 • individuální konzultace do max. počtu 10 osob včetně pedagoga,
 • zkoušení do max. počtu 10 osob,
 • laboratorní a experimentální práce do max. počtu 15 osob,
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Student se může zúčastnit výuky, zkoušky, konzultací, laboratorních prací, apod. pouze při splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních obtíží, odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
 • při vstupu do budovy a místnosti provede dezinfekci rukou,
 • nemá nařízeno karanténní opatření.

Výuka bude probíhat online formou podle rozvrhu studenta, pokud vyučující předmětu nestanoví jinak.

Studenti budou informováni garanty předmětů nebo vyučujícími o způsobu výuky nejpozději v prvním týdnu semestru.

Účast na výuce bude dle možností a způsobů online výuky evidována.

Studijní oddělení bude otevřeno dle platných úředních hodin.

Studenti fakulty mají povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle aktuálních nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Studenti fakulty jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších orgánů veřejné správy.

Studenti jsou povinni bezodkladně nahlásit karantému nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese https://liane.tul.cz/covid/.

V případě jakýchkoliv zásadních problémů nebo nedostatků během online výuky Vás žádám o zpětnou vazbu paní doc. Ing. Doře Kroisové, Ph.D., proděkance pro vzdělávací a pedagogickou činnost: dora.kroisova@tul.cz

Aktuální informace o ubytování na kolejích jsou na: https://koleje.tul.cz/?a=2020-09-24-12-07-13-aktualni-situace-na-kolejich.html

Pokyny pro vyučující pro zajištění výuky v akademickém roce 2020/21

V souladu s Příkazem rektora č. 12/2020 Opatření týkající se onemocnění COVID-19 a výuky na TUL ze dne 23.9.2020 a na základě Nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci s účinností od 29. září do 31. října 2020 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven,
 • individuální konzultace do max. počtu 10 osob včetně pedagoga,
 • zkoušení do max. počtu 10 osob,
 • laboratoní a experimentální práce do max. počtu 15 osob,
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Garanti předmětů po dohodě s vyučujícími jsou povinni ihned a bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat a informovat studenty o způsobu výuky.

Garanti předmětů jsou povinni nahlásit způsob a formu výuky garantům studijních programů.

Garanti studijních programů nahlásí způsob a formu výuky děkanovi fakulty a proděkance fakulty pro vzdělávací a pedagogickou činnost do 30. září 2020.

Vyučující si dle možností a zvolených nástrojů pro online výuku povedou evidenci účasti studentů na výuce. V případě laboratorních a experimentálních prací bude účast studentů evidována podpisem studenta na prezenční listině generované STAGem.

Zaměstnanci TUL a fakulty mají k dispozici nástroje pro zajištění online výuky, které jsou uvedeny na stránce https://liane-new.tul.cz/index.php/Distanční_výuka (vedení TUL rozešle zaměstnancům TUL hromadný mail).

Zaměstnanci fakulty mají povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle aktuálních nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zaměstnanci fakulty jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších orgánů veřejné správy.

Zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Zaměstnanci fakulty jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Zaměstnanci fakulty jsou povinni informovat děkana s dostatečným předstihem o záměrech pořádat akce na fakultě při dodržení aktuálních opatření.

Děkan rozhoduje o nezbytnosti akce.

Vedoucí kateder jsou povinni informovat děkana s dostatečným předstihem o pracovních zahraničních cestách zaměstnanců fakulty.

Děkan rozhoduje o uskutečnění cesty.

Informace a sdělení MŠMT ČR

Vstup občanů ze zemí EU+ a ze zemí mimo EU – podmínky od 1. července 2020

Vstup do ČR po 1. červenci 2020

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo nové ochranné opatření (viz příloha), které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020. 

 • Ochranné opatření je k dispozici zde. Předložit test nebo podstoupit karanténu musejí jen ty osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tzv. červené země).
 • Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. zelené země) je vymezen sdělením Ministerstva zdravotnictví a uveřejněn na jejich webových stránkách. Zjednodušení schéma pro vstup od 1. července 2020 naleznete zde.

Seznam bezpečných zemí mimo EU od 1. července 2020

 • Od 1. července je platné rozšíření seznamu bezpečných zemí o státy mimo EU. Pro Českou republiku se jedná o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Jejich výběr vychází ze seznamu, který schválily všechny členské státy EU včetně ČR.
 • Česko ve svém národním výběru zohlednilo epidemiologickou situaci v zemi, vzájemnou míru turismu a možnost reciprocity. O další vlně rozvolňování bude EU jednat za dva týdny. Bližší informace naleznete na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html.
 • Do ČR mohou přicestovat za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19 a po vstupu nemusí předložit test ani podstoupit karanténu. Pokud nejsou pravidla nastavena recipročně, je jejich vstup omezen a řídí se podmínkami stanovenými ochranným opatřením. Jelikož jde ale o vstup ze země s nízkým rizikem nákazy, test ani karanténa není nutná. Čeští občané mohou do ČR přicestovat bez omezení.
 • Cizinci ze všech ostatních třetích zemí, tzn. ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu (z tzv. červených zemí), mohou do ČR vstoupit jen za podmínek vymezených ochranným opatřením (vstup je umožněn například sezonním pracovníkům, vědcům, studentům nebo rodinným příslušníkům, vždy s odpovídajícím pobytovým oprávněním – dlouhodobý/přechodný/trvalý pobyt, dlouhodobé/krátkodobé vízum po 11.5.2020.
 • Po vstupu do ČR pak musí předložit test nebo podstoupit karanténu (tato povinnost platí i pro české občany). Všechny osoby včetně občanů ČR, které do ČR vstupují ze země, která není uvedena na seznamu (z tzv. červené země), mají po vymezenou dobu povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Další novinky, pokud jde o podmínky pro cestování ze zemí EU+ a ze zemí EU+, naleznete na webu MV ČR.

Podmínky pro cestování ze zemí EU+

 • Po vstupu do ČR mají povinnost předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu nebo podstoupit karanténu jen osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území země EU+, která není uvedena na výše jmenovaném seznamu (v současné době jde pouze o Švédsko).
 • Občané ostatních členských zemí EU+ a cizinci s povoleným pobytem v těchto zemích mohou do ČR cestovat bez omezení, tj. jako v době před pandemií. Mezi země EU+ jsou zařazeny kromě zemí EU ještě Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, San Marino a Vatikán.
 • Vstup do ČR je v obou případech možný za jakýmkoliv účelem, tedy i za turistikou.

S dotazy je možné se obracet na telefonické linky:

Po – Čt: 9 -15 hodin
Pá: 9 -13 hodin

+420 704 844 574,  +420 704 844 575, +420 704 844 577, +420 974 820 680 – volba 3