Katedra urbanismu

Urbanismus jakožto obor, jehož cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary, v českém kontextu především města a vesnice menších měřítek, je jedním z oborů, na nichž lze snadno demonstrovat proměny, jež zažívá naše civilizace posledních několik desetiletí.

S vydáním knihy Learning from Las Vegas, autorů Roberta Venturiho a Denise Scott Brownové, v roce 1972 se posouváme do nové situace, kdy ústředním tématem architektonického manifestu již není sama architektura či její jazyk (Complexity and Contradiction, autorů Roberta Venturiho a Denise Scott Brownové, z roku 1966), ale fenomén spjatý se sídlem. Od této doby bylo vydáno bezpočet knih mapující a interpretující vývoj architektury na pozadí fenoménů. Společné mají jedno, vždy se dotýkají sídel a krajiny. Doba nahlížení na architekturu a její témata pouze skrze jazyk architektury je nenávratně pryč. To je situace, ve které se nacházíme posledních několik desetiletí a její pochopení je také východiskem pro formování tezí, jež stojí u založení a směřování Katedry urbanismu.

Vznik Katedry urbanismu na Fakultě umění a architektury si kladl za cíl vytvořit platformu, která bude nejen teoreticky reflektovat a převádět výše uvedené do výuky ateliérů (popřípadě i do teoretických předmětů), ale také sama vytvářet díla a teoretické výstupy vztahující se především k problematice sídel a krajiny. Oblastí zájmu jsou menší sídla a kulturní krajina, témata dlouhodobě opomíjená, spjatá však s kulturním a historickým kontextem českých zemí a obecně střední Evropy.

Vedoucí katedry: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Vedoucí katedry:
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Akademičtí pracovníci:
doc. Jan Hendrych
Ing. arch. Jiří Janďourek
doc. Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.

Externisté:
Mgr. František Korbel, Ph.D.
prof. doc. RNDr. Mgr. Luděk Sýkora, Ph.D.