Jiří Janďourek

Ing. arch, Ing. Jiří Janďourek

Konzultační hodiny:
pondělí 14 – 18 hodin, čtvrtek 14 -18 hodin

Výuka: budova F2, 2. NP, Ateliér Karla Hubáčka

Předmět :
Architektonický ateliér 1 – 3 (KAR/AM1 – KAR/AM3
Architektonický ateliér 3 – 7 (KAR/AA3 – KAR/AA7)
Bakalářská práce (KUR/BP)
Diplomová práce (KUR/DP)
Kontakt: jiri.jandourek@tul.cz, jiri.jandourek@seznam.cz

www.atakarchitekti.com
www.kamliberec.cz

Pracovní praxe: 
1998 – 2004 SIAL Liberec, Atelier David Liberec, studio Artikl, Valbek s.r.o.
2004 – ATAKARCHITEKTI – architektonický atelier Liberec, živnostenský list
2007 –  dosud – odborný asistent na FUA TUL Liberec, katedra architektury a urbanismu, 
2007 – 2018 ARTUL architektonická kancelář FUA TUL,
2018 – dosud –oddělení rozvoje TUL Liberec
spolupráce s Ing. arch Janou Medlíkovou osvědčení o autorizaci ČKA  3422 rok 2006
2011 Vedoucí mezinárodního ateliéru na FUA TUL
“ Liberec město s vizí – pro 21. století“ – strukturální plán pro město Liberec
2012-2014 člen vedení realizačního týmu projektu Excentric – architektura mimo tradiční centra
2014  člen poroty Young  Architect  Award 
2014 – 2021 člen mnoha porot v architektonických soutěžích ČKA
2019 – vedoucí Kanceláře architektury města Liberec

Vzdělání:
středoškolské s maturitou
1989 – 1993 SPŠ stavební Liberec, obor Pozemní stavitelství
vysokoškolské
1993 – 1998 FS VUT Brno, obor Pozemní stavitelství
2005 – 2007 FA TUL Liberec, magisterský studijní program Architektura a Urbanismus, 
obor Architektura
2015  – dosud Doktorské studium na FUA TUL v Liberci, 
téma: Architektura a hudba – „Prostorová interpretace soudobé vážné hudby“

Hudební vzdělání:
1981 – 1993 ZUŠ Liberec, hra na klavír, hra na klasickou kytaru
1982 – 1993 dětský pěvecký sbor Severáček
1993 – 2001 Pro babalu aye – hudební skupina
1999  – dosud MCH BAND – hudební skupina
2013 – dosud MCH TRIO – hudební skupina
2014 – dosud EX EXTEMPORE – hudební skupinaVybrané publikace:
Michal Kuzemenský.: Česká architektura 2011-2012. Praha 2012 : Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách
Ján Stempel.: 99 domů. Praha , 2012 : Rodinný dům pod Ještědem
Landscape World /2012 / Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách
Architekt 1/2013 / Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách
Cesta na západ / Průvodce po moderní architektuře, vydavatel FUA TUL, 2014
Cesta do Japonska / Průvodce po moderní architektuře, vydavatel FUA TUL, 2014
Cesta do severní Itálie a Švýcarska / Průvodce po moderní architektuře, vydavatel FUA TUL, 2014
Moderní obec 4/2013 / Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách
Víkend – magazín Hospodářských novin 4/2013 / 
Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách
Architekt 1/2015 / Budova G TU Liberec
Ján Štempe,: 99 domů 2, Praha, 2016: rodinný dům Harcov Liberec
Antonín Novák,: Česká architektura 2015-2016, Praha 2017: Budova G TU Liberec
Stavba 1/2018/ Rekonstrukce historického objektu 8. Března v Liberci 
Ján Štempe,: 99 domů 3, Praha, 2020: rodinný dům ve Vratislavicích n. Nisou
Časopis Intro – 14, 2021, březen, rodinný dům u Nové Paky

vybrané realizace a projekty:
Turistická lávka Rádlo u Jablonce nad Nisou 2004
Nahrávací studio Avion, Praha, DS P, 2006
Nový magistrát v Liberci 2006
Dům na Ještědském hřebeni 2006 (Janďourek, Balda)
Půdní byt v Liberci 2009
Rodinný dům v Harcově, Liberec 2010
Rodinný dům ve Vesci, Liberec 2010
Rodinný dům Fojtka u Liberce 2010
Vize Liberec, Liberec 2011 (Janďourek, Zedníčková + FUA TUL)
Oddychová zóna Na Perštýně, hudební zahrada, Liberec, DPS, 2013
Hotel Fénix, Liberec, DS P 2014
Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve Frýdlantu v Čechách 2010 – 2011 (Janďourek, Balda)
Urbanistická studie – Semilské doteky vody 2012
Urbanistické studie – území Desatera Nová Paka 2014
Hudební altán, Semily, DPS 2014
Rekonstrukce historického objektu 8. Března v Liberci 2012 – 2014
Budova G TU Liberec 2012 – 2014 (autor: Suchomel, Janďourek, Šrut) – realizace
Vež větru, Vysoký, studie 2015
Rekonstrukce náměstí Komenského, Semily, studie 2015
Rodinný dům v Šimonovicích, Liberec realizace 2017
Památník Jiřiny a Milana Uherkových, Liberec realizace 2017
Bytový dům „Kůlna“ Liberec DUR, DSP Liberec 2018
Revitalizace prostorů kolem stanice metra Ládví, Praha DUR, DSP, DPS 2018
Park JaMU, Liberec DUR, DPS Liberec 2018 
Nové centrum OSTAŠOV Liberec – urbanistická studie 2017 – 2018
Revitalizace bývalého vojenského prostoru Ralsko, Ralsko urbanistická studie 2018, TUL Liberec
Zastavovací studie Ralsko – Kuřívody –  zastavovací studie 2018
Bytový dům Liberec „BD Rušička“ studie 2018
RD Krymská Liberec, studie 2018
Spolkové a komunitní centrum VRATISLAVICE – DUR, DSP, DPS 2018
Komunitní centrum ZUŠ + DDM Jablonec nad Nisou, studie 2018
Uzemní studie „ Náves v Příšovicích“ Příšovice, studie 2018 
Architektonická studie „ Nové centrum obce Rádlo“ Rádlo, studie 2018
Rodinný dům u Nové Paky, realizace 2020
Spolkové a komunitní centrum VRATISLAVICE, realizace 2021
Rodinný dům „ Větrník“ Liberec, realizace 2021
Rekonstrukce Vítězné ulice, Liberec 2021, realizace
Strategie města Liberec 21+, strategický plán města
Plán udržitelné mobility, Liberec, strategie 2021+
Manuál veřejného prostoru města Liberec 2021, KAM Liberec
Sběrný dvůr, město Liberec, studie
Studie proveditelnosti a ověřovací studie – „Krajský teminál Liberec – Central station“
Rekonstrukce nábřežní zdi a přilehlé promenády Liberecká přehrada, Liberec, realizace 2022 -2024
Revitalizace TT – Jánská ulice, Liberec, realizace 2021

vybrané ocenění:
Náměstí T.G.M. ve Frýdlantu, urbanisticko architektonická soutěž –1. místo
Náměstí J. A. Komenského v Jablonci nad Nisou – 1. odměna
Cena rektora TUL Liberec – Diplomová práce „Revitalizace území Textilany v Liberci“
Nový magistrát v Liberci – Stavba roku libereckého kraje 2006
Nový magistrát v Liberci – Stavba roku 2007 – cena předsedy senátu parlamentu ČR
Vodní dům, architektonická soutěž – 3. místo
Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích – 3. místo
Vila U lomu, Liberec Vesec 2012 – Stavba roku libereckého kraje 2012
Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách / Think arch 2012 – 1. cena v kategorii architekti do 40 let
Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve Frýdlantu v Čechách 2010 – 2011 – Grand Prix architektů
– cena za urbanismus 2013
Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách / Stavba roku libereckého kraje 2012, cena Karla Hubáčka – 2. místo
Rekonstrukce historického objektu 8. Března v Liberci 2012 – 2014 / 
Stavba roku libereckého kraje 2015

Diskografie:
M.Chadima & J.Fuchs,Tagesnotizen, Black Point Music, 2002
MCH Band, Live 20 let, Black Point Music, 2CD, 2003
MCH Band, Nech světlo dohořet, Kateřino, Black Point Music, 2007
MCH Trio – 100 Minimalistických básní, Guerilla records, 2012

Autor hudby:
divadelní hra Sialská trojčata, Liberec divadlo  F.X.ŠALDY – autor hudby 2018