Radek Kolařík

Architekt Radek Kolařík působí na Fakultě umění a architektury od roku 2019. Vede vlastní atelier, primárně zaměřený na urbanistická témata. Ve své praxi se zabývá jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné. 

Výuka: Atelierová výuka (KAR/AA3 – KAR/AA6, KAR/AM1 – KAR/AM3)

Konzultační hodiny: středa 13:00-18:00
Budova F2, 2. patro, Ateliér K. Hubáčka

Kontakt: radek.kolarik@tul.cz

Odkazy:
Web: rkaw.cz
Rozhovor Czechdesign: Pracoval pro Jeana Nouvela nebo SIAL. Nyní Radek Kolařík míří učit architekturu do Liberce 


Vzdělání:

 • 1982-87 FA VUT v Brně
 • 1987-89 Škola architektury AVU v Praze

Stipendijní pobyt:  1986 TH Delft

Odborná praxe

 • 2019> Sbor expertů pro památkovou péči odboru památkové péče MHMP, předseda
 • 2015>16 Česká komora architektů, Grémium Českou cenu za architekturu, předseda
 • 2015> ARCHIP, Architecture And City, zakladatel a vedoucí předmětu 
 • 2014 > KOLABORATORY s.r.o., Praha, architektonická kancelář
 • 2013 > Česká komora architektů, představenstvo, člen
 • 2013 > Česká komora architektů, pracovní skupina pro vzdělávání, člen
 • 2013 > Sbor expertů pro památkovou péči odboru památkové péče MHMP, člen
 • 2012 >13 Česká komora architektů, pracovní skupina pro zahraničí, člen
 • 2011 >12 Nadace české architektury, správní rada, předseda
 • 2011 > Inicitativa za novou Prahu, člen
 • 2011 >19 Česká komora architektů, pracovní skupina pro urbanismus, člen
 • 2009 Urbanity, mezinárodní studentský workshop, lektor
 • 2007 > ČVUT v Praze, Fakulta architektury, ústav urbanismu, vedoucí atelieru
 • 2007 > Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, člen odborné komise pro zkoušky uchazečů 
 • o jmenování autorizovaným inspektorem
 • 2007 > 11 ACE, Brusel, Belgie, zástupce ČKA v pracovní skupině pro vzdělávání
 • 2006 > RKAW s.r.o., Praha, transformace na právnickou osobu
 • 2005 VŠUP v Praze, habilitace, přednáška na téma „Otázky, ty správné, žádné zbytečné“ 
 • 2004 > 05 VŠUP v Praze, Akademický senát, předseda
 • 2003 > 13 Nadace české architektury, správní rada, člen
 • 2000 Nadace Tomáše Bati, Zlín, konzultant
 • 2000 > Česká komora architektů, předseda autorizační komise
 • 1999 ETH Zurich, Švýcarsko, atelier doz. Doris Wälchli, konzultant, člen hodnotící komise
 • 1998 > 00 Prostor, Měsíčník pro umění, architekturu a literaturu, člen redakční rady
 • 1996 > 07 VŠUP v Praze, vedení ateliéru architektury spolu s Evou Jiřičnou Eng.Arch.RIBA.
 • 1996 Mezinárodní letní škola architektury Liberec, lektor, spolu s Helenou Jiskrovou, Rotterdam a Romanem Kouckým, Praha 
 • 1993 > Radek Kolařík Architectural Workshop, Praha, vlastní architektonická kancelář 
 • 1993 Česká komora architektů, autorizace č.00517
 • 1990 > 92 JEAN NOUVEL Emmanuel Cattani et associés, Paříž
 • 1990 Wiener Architekturseminar, asistent Prof.Ing.arch.Akad.arch. Jiřího Suchomela
 • 1987 > 90 SIAL, Atelier II, Stavoprojekt Liberec, Praha
 • Heslo Radek Kolařík Ing.arch. je uvedeno v encyklopedii „Kdo je kdo – osobnosti české současnosti“ 2005 s.304
 • Heslo Radek Kolařík Ing.arch. je uvedeno v „Kdo je kdo – architektura“ 2003 s.66

Projekty

 • 2021 Manuál vize rozvoje ostrova Štvanice v Praze
 • 2020 Bytový dům 4 dvory, České Budějovice, soutěžní projekt
 • Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, dokumentace pro výběr zhotovitele
 • 2019 CAMP Q, Česká expozice na PQ, architekt a urbanista, Ostrov Štvanice, Praha
 • Centrum nového Žižkova, 3. místo v mezinárodní soutěži
 • 2018 HITS—instalace v rámci Landscape festivalu Praha
 • LOŠBATES, svazková základní škola, soutěžní projekt
 • Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, diagnostika stavu
 • 2017 Primátorské projekty, koncepční vize pro Prahu
 • Botanická zahrada v Praze, Severní vstup, Projekt v užší vyzvané soutěži
 • 2016 Dopravní terminál Semily, variantní ověřovací studie
 • Polyfunkční objekt A, lokalita U Milety, návrh stavby
 • 2015 Polyfunkční objekt B, Lokalita U Milety, Hradec Králové, návrh stavby
 • Gold of Prague, Brewery Foodpilis Iksan South Korea, vyzvaná soutěž
 • 2014 Polyfunkční objekt B, Lokalita U Milety, Hradec Králové, návrh stavby
 • Studie zástavby včetně koncepčního řešení veřejné zeleně a dopravní infrastruktury U Milety Hradec Králové
 • 2013 Ostrov Štvanice. soutěžní návrh, nejvyšší ocenění v soutěži
 • Polyfunkční objekt C, Lokalita U Milety, Hradec Králové, DSP
 • 2012 Planetárium Hradec Králové, návrh stavby
 • Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, návrh stavby
 • 2011 Univerzita Hradec Králové, studie záměru rozšíření kampusu
 • Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, generel areálu
 • Areál továrny Pilnáček, Hradec Králové, projekt adaptace
 • 2010 Hradec Králové, územní plán města, ideový návrh
 • Areál továrny Pilnáček, Hradec Králové, studie ekonomické proveditelnosti
 • 2009 CVE, Mechelen, Belgie, výzkumný úkol pro Berlage Institute, Rotterdam, Holandsko 
 • CVE, Plzeň ČR, výzkumný úkol pro Berlage Institute, Rotterdam, Holandsko 
 • 2008 Maršov III, studie železniční zastávky
 • Malšovická aréna, Hradec Králové, studie sportovního, komerčního, administrativního a ubytovacího komplexu
 • Praha 10, podklady pro změnu ÚP HMP, s Romanem Kouckým, Petrem Hlaváčkem
 • Praha 11, podklady pro změnu ÚP HMP, s Romanem Kouckým, Petrem Hlaváčkem
 • Zimní stadiony, Hradec Králové, generel a studie rekonstrukce
 • 2007 Jižní město, Plzeň, území studie, podklad pro změnu ÚP 
 • AAVC HK, sportovně rekreační areál, Hradec Králové, územní studie 
 • Tetínská,  Praha, bytový dům, DUR
 • Lučištníků, Praha, úprava ÚP 
 • 2006 Jižní město, Plzeň, vyzvaná urbanisticko-architektonická soutěž, 1.cena
 • Stodůlky, Praha, změna ÚP 
 • Řepkové pole Slivenec II, Praha, DUR 
 • Centrum Discovery, obchodně – kulturní centrum, Zlín, studie 
 • 2005 Bytový dům pod Vyšehradem, Praha, studie, DUR
 • Obytná čtvrť, Rodinné domy, Přezletice, studie, DUR 
 • Bytový dům Na Zatlance, Praha, studie, DUR
 • 2004 OAC INTOL, Praha, projekt PS, realizace
 • Rodinné domy ABBEY s.r.o., Slivenec, studie, DSP
 • Obytná čtvrť, Slivenec, DÚR, DSP
 • 2003 Areál Severomoravské plynárenské, Ostrava, generel 
 • Severomoravská plynárenská, Ostrava, objekt E, DSP, PP, realizace
 • 2002 Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové, soutěžní projekt
 • Domov komplexní péče o seniory, Turnov, realizace
 • Rodinný dům Kuba II, Brno, DSP
 • 2001 Domov komplexní péče o seniory, Turnov, projekt interiéru
 • Pracovna, adaptace půdních prostor, Bubeneč, realizace
 • 2000 Vila Devátý, Zlín Lukov, DSP
 • Palác Lucerna Praha, rekonstrukce pasáže, částečně realizováno
 • Velvyslanectví Švýcarska, Praha, DÚR, s Bauen&Wälchli, Lausanne, Švýcarsko
 • 1999 Rekonstrukce činžovního domu, Bubeneč, Praha, realizace
 • Pražské předměstí, Hradec Králové, studie ekonomické proveditelnosti
 • Velvyslanectví Švýcarska, Praha, studie, s Brauen&Waelchli, Lausanne, Švýcarsko
 • 1998 Rekonstrukce činžovního domu, Praha, studie
 • Terasy Barrandov, Praha, studie ekonomické proveditelnosti
 • 1997 Domov komplexní péče o seniory, Turnov, DSP 
 • 1996 Vila Al-Dhanim, Kuvajt, DSP
 • Lázně Bohdaneč, urbanistická studie, soutěž, 1.cena
 • Byt Bolívarova, Břevnov, Praha, interier, realizace
 • Dům módy, Praha, rekonstrukce , studie proveditelnosti
 • 1995 Klášterní kostel sv. Josefa, Obořiště, interier, projekt
 • Asklepium Zlín, soukromé chirurgické sanatorium, DÚR
 • Zlín, regulace a stavební režim staveb fy Baťa, koncept, inventář staveb
 • 1994 Avon Zlín, sportovní a rekreační areál, objemová studie
 • C.I.C Helier Zásmuky, dostavba továrního areálu, realizace
 • RADEK KOLAŘÍK ARCHITECTURAL WORKSHOP
 • JEAN NOUVEL Emmanuel Cattani et associés Paříž
 • Galleries Lafayette Friedrichstrasse, Berlín, DSP          
 • 1992 Centre Commercial du Triangle des Gares, Lille DPS
 • Tour Sans Fins, Paris, DSP
 • 1991 Workshop Prague 91, strategický plán rozvoje Prahy
 • Smíchov, Praha, strategický plán rozvoje území 
 • SIAL – ateliér 2 STAVOPROJEKT LIBEREC, Praha
 • 1990 Nadace Václava Havla pro obnovu Pražského Hradu, rekonstrukce presidentského domku v Královské zahradě, s Miroslavem Masákem, Giorgem Cugliarim, projekt, realizace konceptu
 • 1989 Kancelář tiskového střediska prezidentské kanceláře, Rašínovo nábřeží, s Martinem Němcem, realizace
 • 1988 Rekonstrukce barokního domu Galerie U Řečických, Praha, s Pavlem Kolíbalem, Martinem Němcem, realizace
 • 1987 Barvy&Laky, expozice na BVV, s Pavlem Kolíbalem, Martinem Němcem, realizace
 • Vila Franta Jílové u Děčína, s Lado Kolaříkovou, rekonstrukce, realizace 
 • Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice v Praze, s Liborem Culkou, Martinem Němcem, soutěž
 • Rekonstrukce Veletržního paláce v Praze pro Národní galerii, autorský dozor

Ocenění

 • 2012 Mies van der Rohe Award, Bytový dům Na Zatlance, nominace za Českou republiku
 • 2005 Dům roku, ocenění Magistrátu Města Ostravy, 2.cena
 • 2002 Interier roku, Design centrum České republiky
 • Finalista Grand Prix Obce architektů
 • 1996 Kancelář RKAW se umístila v přehledu časopisu Architekt, Soutěže roku 1996, na prvním místě, za uvedený rok získala v architektonických soutěžích v České republice nejvyšší počet prvních cen a odměn