Doktorské studium

Doktorské studijní programy:

ARCHITEKTURA A URBANISMUS

VÝTVARNÁ UMĚNÍ

HARMONOGRAM

Letní semestr ak. roku 2023/2024 – harmonogram

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Dne 28. 2. 2024 od 13.00 hod.
proběhne v Technické knihovně FUA TUL (Děkanát FUA) SDZ studenta Ing. arch. Jana Koníčka.

Pozvánka

Zkušební komise

.

Dne 1. 2. 2024  se v zasedací místnosti budovy IC TUL uskuteční
Státní doktorská zkouška
Ing. arch. Dany Novákové – od 10:30 hod
Ing., Mgr. art. Jaroslavy Frajové – od 11:30
studentek doktorského studijního programu Výtvarná umění.

Pozvánky:
Ing. arch. Dana Nováková
Ing. Mgr. art. Jaroslava Frajová

.

Obhajoba disertačních prací dne 2. 2. 2024  v zasedací místnosti IC TUL (suterén).

v 10:30 obhajoba Ing. arch. Dany Příhodové
v 11:30 obhajoba March. Ing. arch. Ing. Jiřího Vítka
v 12:30 obhajoba Ing. arch. Jakuba Pleyera

Pozvánky

Pozvánka k obhajobě disertační práce – Ing. arch. Dana Příhodová
Pozvánka k obhajobě disertační práce – March. Ing. arch. Ing. Jiří Vítek
Pozvánka k obhajobě disertační práce – Ing. arch Jakub Pleyer

Seznam studentů

Dokumenty ke staženíStudentská grantová soutěž

Fond umělecké činnosti

Fond ediční činnosti

Fond vědy a výzkumu

Fond studentských akcí

.

Zahraniční stáže ERASMUS+