Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Studentská grantová soutěž

(Nepoužívat Microsoft Internet Explorer !!! Pro práci s aplikací je nutné se přihlásit pomocí Shibboleth. Do not use Microsoft Internet Explorer !!! To work with the application, you must log in using Shibboleth.)

Postup při problému s příhlášením do aplikace SGS TUL naleznete ZDE. /
How to deal with the login problem HERE.

SGS 2021

Důležité upozornění!!! Nově mají řešitelé NOVÝCH projektů povinnost nahlásit úmysl podat žádost o podporu studentského projektu do 15.12.2020 včetně uvedení hlavního zaměření projektu. Formálně tak učiní založením projektové žádosti v online aplikaci.

Important notice!!! Newly, new grant aplicants are obliged to report the intention to submit an application for student project support by December 15, 2020, including the main focus of the project. Formally, they do so by creating a grant application in an online app.

7/2019 Zásady studentské grantové soutěže TUL pro rok 2021

Manuál pro přípravu a odeslání přihlášky projektu SGS na rok 2021

Jmenování Komise SGS TUL pro rok 2021

Další informace a formuláře/More information and forms:
1) Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2021 na typ práce "řízení a organizace studentského projektu" činí 135,- Kč/hod. (článek 2.5. b) Zásad)/The hourly rate for DPP / DPČ for the year 2021 for the type of work "management and organization of a student project" is 135, - CZK / hour. (Article 2.5. b) Principles

SGS 2020

Seznam podpořených projektů SGS 2020 / List of succesfull projects SGS 2020

Další informace a formuláře/More information and forms:

1) Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2020 na typ práce "řízení a organizace studentského projektu" činí 130,- Kč/hod. (článek 2.4. b) Zásad)

2) Annual Report

3) Project Description

 4) Výši režijního nákladového koeficientu z přímých nákladů studentského projektu pro rok 2020 stanovuje  fakulta, v rámci které je projekt realizován.

SGS 2019

Informace o využití popory na Specifický vysokoškolský výzkum 2019


Informace o využití podpory na SGS za 2018Informace o využití podpory na SGS za 2017