Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Studentská grantová soutěž

Here are links to professional part of application forms and annual reports in English. The forms are published for understanding only. The project description must be filled in the online application.

Annual Report

Project Description

Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2020 na typ práce "řízení a organizace studentského projektu" činí 130,- Kč/hod. (článek 2.4. b) Zásad)

ONLINE APLIKACE SGS TUL  / SGS TUL ONLINE APPLICATION

(Nepoužívat Microsoft Internet Explorer !!! / Do not use Microsoft Internet Explorer !!!)

Manuál pro přípravu a odeslání přihlášky projektu SGS na rok 2020

Manual for the preparation and submission of the SGC Project Application for 2020

Dotazy týkající se přihlášky SGS projektu / Questions regarding the SGC project application

7/2019 Zásady studentské grantové soutěže TUL pro rok 2020

7/2019 Principles for Student Grant Competition for 2020

Annual report
  1. Annual report ˆ 9.1.2020

Project description
  1. Project description ˆ 9.1.2020

Informace o využití podpory na SGS za 2018Informace o využití podpory na SGS za 2017