COVID-19 a výuka FS

Vážené studentky a vážení studenti,

obracím se na Vás z titulu proděkanky pro vzdělávání a pedagogickou činnost FS TUL. Do poslední chvíle jsme věřili, že bude výuka probíhat standardním způsobem. Bohužel tomu tak není. Ani my, Vaši pedagogové, nemáme radost z toho, že s Vámi nemůžeme být v kontaktu tak, jak jsme zvyklí. Spolupráce mezi pedagogem a studentem je základem procesu vzdělávání. Budeme se snažit, abychom Vám všem toto nelehké období pomohli překonat a těšíme se na brzké shledání.

Současně si Vás dovoluji upozornit, že na stránce COVID-19 budou zveřejňována aktuální opatření, informace a pokyny.

Přeji Vám všem hodně zdraví, optimismu a vytrvalosti                     

doc. Ing. Dora Krosiová, Ph.D.

24. září 2020