Aktuality: Ekonomická fakulta

Děkanské volno 9. prosince od 14 do 16 hodin EF — 6. 12. 2021

Z důvodu konání Odpoledne s vědou na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci vyhlašuji na čtvrtek 9. prosince 2021 od 14:00 hod. do 16:00 hod. děkanské volno. V tomto bloku se ruší veškerá výuka na EF TUL. Na Odpoledne s vědou jsou srdečně zváni všichni akademičtí pracovníci a studenti doktorského studia Ekonomické fakulty Technické univerzity v […]

Studentky a studenti EF TUL vítězi Ceny Františka Egermayera EF — 6. 12. 2021

Studenti EF TUL se stali vítězi 17. ročníku soutěže „Cena Františka Egermayera“ pořádané Českou společností pro jakost. Odborná komise vyhodnotila jako vítězné následující odborné práce: Poster na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta (autoři: D. Barták, A. Krajbichová, P.Petrová, L. Somolíková). Semestrální práce na téma Nutné podmínky pro zajištění kvality online výuky na […]

Tereza Semerádová získala cenu ministra školství EF — 1. 12. 2021

Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. z katedry informatiky EF TUL získala cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost. V nominačním formuláři ji náš pan děkan Kocourek popsal (mimo jiné) následovně: „Mimořádná píle, nezištnost, obětavost a ochota dr. Semerádové ve spojení s její vrozenou skromností, spolehlivostí, pečlivostí, trpělivostí a vlídností jsou klíčové vlastnosti, které v […]

Prodej neobjednaných přelepek na ISIC karty EF — 29. 11. 2021

Prodej neobjednaných přelepek na ISIC karty a výdej obyčejných přelepek na karty TUL bude probíhat na studijním oddělení od 7. do 9. prosince 2021 na základě rezervace na konkrétní den a čas. Pro rezervaci dne a času použijte tento odkaz: Cena přelepky na ISIC je 180,- Kč, hradí se v hotovosti na studijním oddělení.

Aktualizováno: Opatření proti COVID-19 EF — 15. 11. 2021

Aktuálně platná opatření pro vysoké školy proti šíření onemocnění SARS-CoV-2. Od 15. listopadu 2021 platí, že studentky a studenti musejí mít nasazenou roušku nebo respirátor při pohybu ve společných prostorách univerzity. Jsou-li studentky a studenti během výuky usazeni na místech, ochranu dýchacích cest mít nemusejí, pokud v učebně není více než 50 osob. Vyučující na výuce mít roušku nemusejí, pokud od dokončení jejich očkování uplynuly […]

Invitation to scientific international conference in Klaipeda EF — 5. 11. 2021

Dear Partners, With this letter, we would like to invite you to SMK scientific international conference „Societal Interactions: Rethinking Modern Issues“ on December 9th, 2021. Registration deadline: November 15th, 2021. Invitation letter

Nový katalog zahraničních stipendijních pobytů na akademický rok 2022/2023 EF — 2. 11. 2021

Dům zahraniční spolupráce právě vydal nový Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv, který nabízí studentům a pedagogům vysokých škol i akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickémroce 2022/2023. Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho zahraniční partneři zavazují […]

Prodej objednaných přelepek na ISIC karty EF — 26. 10. 2021

Prodej objednaných přelepek na ISIC karty a výdej revalidačních známek na karty TUL bude probíhat na studijním oddělení na základě registrace v rezervačním systému na konkrétní termín. Cena přelepky na ISIC je 180,- Kč, hradí se v hotovosti na studijním oddělení. Přelepka na kartu TUL je zdarma. Informace o prodeji neobjednaných přelepek budou zveřejněné v prosinci 2021.