Aktuality: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Aktuálně o koronaviru – opatření k provozu vysokých škol FM — 14. 3. 2022

Opatření TUL Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19 Informace MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022. Tímto mimořádným opatřením se od […]

Přijímací řízení do doktorských studijních programů FM — 14. 3. 2022

Ve čtvrtek 31. března 2022 proběhne v zasedací místnosti DFM (budova A TUL, 2. NP, místnost A 02028) přijímací řízení do doktorských studijních programů: Environmental Engineering / Environmentální inženýrství – od 13:30 hodin, Aplikované vědy v inženýrství / Applied Sciences in Engineering – od 14:00 hodin.

Aktuálně o koronaviru – opatření k provozu vysokých škol, testování zaměstnanců FM — 19. 2. 2022

Opatření TUL Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19 Aktuální informace MŠMT Aktuální informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 a ke zrušení povinného testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022 Ochrana […]

Den otevřených dveří FM 26. ledna FM — 24. 1. 2022

Ve středu 26. ledna 2022 proběhne Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Program 10:00–10:30 Přivítání děkanem prof. Ing. Zdeňkem Plívou, Ph.D., představení fakulty. 10:30–11:00 Představení studijních oborů, seznámení s průběhem přijímacího řízení, FAQ, atd. 11:00–12:00 Prohlídka laboratoří. 12:00–13:00 Možnost individuálních konzultací s garanty studijních programů, občerstvení v prostorách děkanátu FM v budově […]

Aktuálně o koronaviru – opatření k provozu vysokých škol, testování zaměstnanců FM — 12. 1. 2022

Opatření TUL Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19 Aktuální informace MŠMT Aktuální informace MŠMT pro školy a školská zařízení platné od 11. 1. 2022 Ochrana dýchacích cest Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Na základě poslední aktualizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, účinného ode dne 14. prosince 2021 od […]

Harmonogram státních závěrečných zkoušek FM FM — 17. 12. 2021

Odevzdání bakalářských a diplomových prací: 6. ledna 2022 (vedoucímu BP, DP) Přihlášky ke SZZ: 6. ledna 2022 (vyplněný formulář pošlete na adresu dana.skrbkova@tul.cz) Uzavření studia: 26. ledna 2022 Státní závěrečné zkoušky: 1.–2. února 2022 Promoce absolventů: 18. února 2022