Přihlásit
Studenti

Poplatky spojené se studiem

Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018

Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017Archiv souborů

Formulář žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku

Směrnice rektora - Poplatky za studium