Přihlásit
Uchazeči

Dny otevřených dveří

PODÍVEJTE SE NA FAKULTY ZBLÍZKA

Každá z univerzitních součástí dává s dostatečným předstihem před podáváním přihlášek ke studiu možnost nahlédnout do svých učeben a laboratoří. Uchazeč se tak může přijít podívat, co jej čeká a dozvědět se vše podstatné o studiu na dané fakultě. Zpravidla bývají k dispozici dva termíny, je tedy jen potřeba si v kalendáři zakroužkovat ten správný den a přijít.

 

CELOUNIVERZITNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

                21. listopadu 2020 | od 09:30

FAKULTA STROJNÍ

29. ledna 2020

FAKULTA TEXTILNÍ

8. února 2020

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

28. ledna 2020

EKONOMICKÁ FAKULTA

12. února 2020 | od 10:00 hod, od 12:00 hod

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Informace poskytuje Eva Konopová
tel.: 485 353 506, email: eva.konopova@tul.cz

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

22. ledna 2020 | 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

14. února 2020 |