Přihlásit
Uchazeči

Dny otevřených dveří

PODÍVEJTE SE NA FAKULTY ZBLÍZKA

Každá z univerzitních součástí dává s dostatečným předstihem před podáváním přihlášek ke studiu možnost nahlédnout do svých učeben a laboratoří. Uchazeč se tak může přijít podívat, co jej čeká a dozvědět se vše podstatné o studiu na dané fakultě. Zpravidla bývají k dispozici dva termíny, je tedy jen potřeba si v kalendáři zakroužkovat ten správný den a přijít.

 

CELOUNIVERZITNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 24. listopadu 2018 | od 9:30

Plakát DOD

Program DOD
  1. Program DOD ˆ 15.11.2018

 

FAKULTA STROJNÍ

12. prosince 2018 

FAKULTA TEXTILNÍ

 9. února 2019 | od 10:00

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

25. ledna 2019 | 9:30-13:30

EKONOMICKÁ FAKULTA

 29. ledna 2019

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Informace poskytuje Eva Konopová
tel.: 485 353 506, email: eva.konopova@tul.cz

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

 23. ledna 2019 | od 10:30

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

 15. února 2019