Přihlásit
Uchazeči

Dny otevřených dveří

PODÍVEJTE SE NA FAKULTY ZBLÍZKA

Každá z univerzitních součástí dává s dostatečným předstihem před podáváním přihlášek ke studiu možnost nahlédnout do svých učeben a laboratoří. Uchazeč se tak může přijít podívat, co jej čeká a dozvědět se vše podstatné o studiu na dané fakultě. Zpravidla bývají k dispozici dva termíny, je tedy jen potřeba si v kalendáři zakroužkovat ten správný den a přijít.

 

CELOUNIVERZITNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 23. listopadu 2019

FAKULTA STROJNÍ

9. února 2019

FAKULTA TEXTILNÍ

9. února 2019 | od 10:00 hod

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

25. ledna 2019 | od 9:30 hod

EKONOMICKÁ FAKULTA

29. ledna 2019 | od 10:00 hod, od 12:00 hod

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Informace poskytuje Eva Konopová
tel.: 485 353 506, email: eva.konopova@tul.cz

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

23. ledna 2019 | od 10:30 hod

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

15. února 2019 | od 10:00 hod