Přihlásit
Uchazeči

Dny otevřených dveří

PODÍVEJTE SE NA FAKULTY ZBLÍZKA

Každá z univerzitních součástí dává s dostatečným předstihem před podáváním přihlášek ke studiu možnost nahlédnout do svých učeben a laboratoří. Uchazeč se tak může přijít podívat, co jej čeká a dozvědět se vše podstatné o studiu na dané fakultě. Zpravidla bývají k dispozici dva termíny, je tedy jen potřeba si v kalendáři zakroužkovat ten správný den a přijít.

 

CELOUNIVERZITNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. LISTOPADU 2017

PROGRAM

 

 

FAKULTA STROJNÍ

13. 12. 2017 | 10. 2. 2018

FAKULTA TEXTILNÍ

 10. 2. 2018

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

26. 1. 2018

EKONOMICKÁ FAKULTA

 8. 2. 2018

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Informace poskytuje:
Eva Konopová
+420 485 353 506
email: eva.konopova@tul.cz

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

24. 1. 2018

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

16. 2. 2018