Přihlásit
Uchazeči

Elektronická přihláška

 

Vybrali jste si obor? Tak teď už stačí jen podat přihlášku.

Důležité je:

 • správně vyplnit fakultu, na kterou se uchazeč hlásí,
 • pohlídat si termín, do kterého se kompletní přihlášky na fakultě přijímají,
 • znát výši správního poplatku fakulty a dodat doklad o jeho zaplacení bankovním převodem

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení poplatku, poplatek se nevrací.

Desatero pro vyplnění e-přihlášky :

Pro vyplnění e-přihlášky budete potřebovat velké množství informací (osobních dat, klasifikaci ze SŠ atd.), proto zde uvádíme několik pokynů, jak podání přihlášky úspěšně zvládnout:

 1. Nejprve si přihlášku otevřete.
 2. Přihlášku můžete podat pouze na obory a kombinace oborů, pro které fakulta tuto formu podání přihlášky v daný akademický rok povolila.
 3. Vyplňujte úplnou adresu včetně ulice.  Pro místo bydliště "Praha" volte z nabídky číselníku obcí "Hlavní město Praha".
 4. Pouhé vyplnění formuláře nestačí. Pokud to fakulta vyžaduje, přihláška musí být podaná i v písemné formě, a proto po vyplnění  formuláře přihlášku vytiskněte, podepište a spolu s dalšími náležitostmi, které fakulta pro přijetí přihlášky ke studiu vyžaduje (např. kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, střední školou potvrzené známky a studijní průměry, lékařské potvrzení apod.), odešlete na studijní oddělení příslušné fakulty. Požadavky naleznete na stránkách jednotlivých fakult.
 5. Platbu administrativního poplatku provádějte buď platební kartou nebo bankovním převodem, se správným variabilním a specifickým symbolem. Údaje nutné pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení (číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol) se vám zobrazí po vyplnění a podání formuláře přihlášky a jsou uvedeny i v e-mailu potvrzujícím podání přihlášky.
 6. Po odeslání vyplněného elektronického formuláře přihlášky obdržíte informační e-mail se všemi základními údaji o podané přihlášce a údajích nutných pro zaplacení administrativního poplatku.
 7. Po uhrazení administrativního poplatku a doručení vytištěné a podepsané přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí, bude přihláška studijním oddělením fakulty ověřena a zařazena mezi přijaté přihlášky. Pouze přihlášky zařazené mezi přijaté budou v průběhu přijímacího řízení vyhodnocovány. O převedení přihlášky mezi přijaté budete opět informováni e-mailem.
 8. Registrovanou přihlášku můžete prostřednictvím on-line formuláře zrušit.
 9. Přihlášky zařazené mezi přijaté už rušit on-line nelze.
 10. V případě nejasností nebo pochybností se obracejte na studijní oddělení fakulty, na kterou přihlášku podáváte.