Přihlásit
Uchazeči

Stipendia pro sociálně znevýhodněné studenty středních škol

Technická univerzita v Liberci bude z vlastních zdrojů vyplácet stipendium pro sociálně 
znevýhodněné studenty středních škol.

Stipendijní program umožňuje nadaným mladým studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů studovat na vysoké škole. Cílem je pomoci těmto studentům úspěšně dostudovat střední školu, složit maturitní zkoušku a poté nastoupit k řádnému studiu na vysoké škole.

Vybraní studenti budou po splnění níže uvedených podmínek podporováni do konce trvání jejich středoškolského studia. Stipendium ve výši sociálního stipendia dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů bude univerzita vyplácet na základě žádosti studenta.

Podmínky pro udělení stipendia:

Jak se o stipendium přihlásit:

Žádost o stipendiumArchiv souborů

Smlouva o poskytnutí stipendia pro studenty středních škol:

Smlouva o poskytnutí stipendiaArchiv souborů