Přihlásit
Uchazeči

Uznávání zahraničního VŠ vzdělání

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy, zákonem č. 111/1998 Sb. (viz § 89, § 90, § 105, § 106), o vysokých školách v platném znění a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

TUL uznává vysokoškolské vzdělání získané na zahraniční vysoké škole v obsahově obdobných studijních programech, které uskutečňuje, na základě žádosti.

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu – zahraničnímu oddělení) - formulář viz níže (lze poštou či osobně).

Úřední hodiny: budova IC, 3. patro - po dobu trvání nouzového stavu pouze dle předchozí dohody (hana.kralova@tul.cz)

Postup při uznávání akademické kvalifikace (MŠMT)

Přehled platných smluv o uznání dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Poplatek za žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání lze uhradit také on-line zde.