Univerzita NISA

Technická Univerzita se podílela na zcela unikátním projektu světového formátu – Neisse University, česky Univerzita Nisa – nazvaném podle řeky, která spojuje tři země střední Evropy. Jednalo se o bakalářské studium v anglickém jazyce, které postupně probíhalo ve třech zemích. Student začínal prvním ročníkem v České republice, pokračoval studiem v Polsku a závěrečný ročník absolvoval v Něměcku. Součástí byla i odborná zahraniční stáž možná po celém světě.

Cílem tohoto dobrodružného zahraničního studia byla nejen odbornost, ale hlavně osobní rozvoj a světovost absolventů.

Studium v angličtině

Oficiálním jazykem Univerzity NISA byla angličtina. V tomto jazyku byly vedeny všechny přednášky i cvičení a byly v něm také psány všechny studijní materiály a požadované práce. Studijní kruh byl mezinárodní, a proto byla angličtina také jazykem studentů. Studenti pocházeli převážně z Česka, Polska a Německa, ale měli jsme studenty i z latinské Ameriky, Afriky a Asie.

Studium v zahraničí a jeho průběh

Univerzita Nisa realizovala jediný obor – Informační a komunikační management (Information and Communication Management). Stěžejní oblasti studia byly IT a management (ekonomie, komunikace a rétorika). Absolventi programu našli velmi široké uplatnění především v mezinárodních týmech.

První rok strávili v Česku na Technické Univerzitě v Liberci. Město je vyhlášené nespoutaným studentským životem a holdováním zimním sportům. Druhým rokem je čekalo studium v Polsku – v Jelení Hoře na pobočce University of Technology ve Wrocławi. Zde se studovalo v kouzelném zámku v romantickém parku lázeňské čtvrti Cieplice. Poslední rok strávili studenti v německém historickém městě Görlitz na University of Applied Science, v jehož rámci obvykle probíhala i zahraniční stáž.

Zahraniční stáž

Velkou výhodou zahraničního studia byla povinná tříměsíční zahraniční stáž. Studenti během této odborné praxe navštívili téměř 20 zemí světa, Japonsko nebo USA nevyjímaje. Nejenže se hodně přiučili od zkušenějších kolegů z oboru, ale také získali velmi důležitou položku do životopisu, která ti čerstvým absolventům hodně pomáhala.

Uplatnění absolventů

Díky studiu v angličtině a světovosti vyučovaného oboru měli absolventi v mnoha směrech dveře otevřené. Mnozí pokračovali magisterským studiem, často v zahraničí.

Měli ovšem i velmi dobrou výchozí pozici na trhu práce. Ať už absolvovali magisterské studium nebo ne, velmi často zastávají různé dobře placené vedoucí a organizační pozice v mezinárodních týmech. Dalším přirozeným uplatněním je pozice konzultanta (často v oblasti IT).

Konec Univerzity Nisa

Změny zákonů a pravidel financování vysokých škol v Polsku a Německu vedly k výraznému poklesu zájmu studentů i univerzit z těchto zemí o Univerzitu Nisa. Přibližně po patnácti letech se proto zúčastněné univerzity dohodly na ukončení tohoto mimořádného projektu.