Proč studovat anglicky?

Pokud necháme 10 úspěšných třicátníků sestavit hitparádu předmětů vyučovaných na střední škole podle toho, které jim v praxi nejvíce pomohly, vsadím boty, že minimálně 8 z nich zvolí jako vítěze angličtinu. Je opravdu angličtina tak důležitá? Co třeba matematika nebo zeměpis…

Angličtina otevírá dveře do celého světa

Koloniální Velká Británie sice neuspěla silou, ale zato dobyla svět jazykem. Angličtina má v dnešním novém globalizovaném světě zcela výsadní postavení, které neměl v historii snad žádný jazyk. Stala se totiž mezinárodní řečí číslo jedna a je to nejvíce studovaný cizí jazyk na světě. Většina mezinárodních konferencí je vedena v angličtině, drtivá převaha mezinárodních týmů a mezinárodních společností používá angličtinu jako svůj hlavní jazyk. Angličtina je rovněž jazykem Internetu a webových stránek v této řeči je víc, než všech ostatních dohromady. Angličtina je tedy rovněž i klíč k informacím.

Umět anglicky na komunikativní úrovni je dnes něco jako umět obsluhovat počítač. Jde to sice i bez toho, ale na trhu práce si už moc neškrtneš.

Jak se naučit anglicky?

Angličtina je v dnešním provázaném světě zkrátka nezbytná. Její studium má ovšem dvě zásadní úskalí (například oproti spíše encyklopedickému zeměpisu) – vyžaduje hodně času a má speciální nároky na výuku. Jak má tedy vypadat výuka angličtiny? Na střední škole se to bohužel většinou dělá zcela špatně. Nejenže je jejich přístup neúčinný, ale taky zatraceně nudný.

Studium anglicky

Všichni víme, že malé děti jsou schopné se naučit i několik řečí bez toho, aby věděli cokoliv o gramatice. Jak to dělají? Prostě žijí v prostředí, kde se daný jazyk používá, a učí se ho přirozeně „ze všech stran“. Jazyk potřebují pro samotnou komunikaci s okolím, a proto se v něm rozvíjejí pozvolna a spontánně. Podobný přístup mají i některé úspěšnější střední školy a univerzity a dosahují výrazně lepších výsledků, než školy s „klasickým“ způsobem výuky. Vyžaduje to ovšem jednu zásadní věc. Musíš být angličtinou po dobu aspoň několika měsíců zcela obklopen(a).

Takový je i přístup na Univerzitě Nisa. Všechnu výuku a všechny studijní materiály vedeme po celou dobu studia v angličtině. Díky tomu neustále rozvíjíš všechny čtyři základní jazykové dovednosti – psaní, čtení, poslech a mluvení. Oproti jazykovým gymnáziím máme ovšem ještě jednu výhodu, a sice že u nás není před angličtinou úniku 🙂 Naše studijní skupina je totiž mezinárodní, a proto studenti trénují anglickou konverzaci i o přestávkách a během svého volného času.