Přihláška

Přihlášení na Univerzitu NISA se provádí přes Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci. Obor se jmenuje Informační a komunikační management (Information and Communication Management). Přihlásíš se k nám snadno pomocí elektronické přihlášky. Celá procedura včetně uhrazení administrativního poplatku zabere zhruba jednu hodinu.

Fakulta:EF – Ekonomická fakulta
Forma:Prezenční
Typ:Bakalářský
Místo studia:Liberec
Obor/Kombinace:Information and Communication Management

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je pouze z anglického jazyka. V propozicích je sice uveden limit 30 studentů, ale tento údaj je pouze orientační. Na rozdíl od jiných oborů však můžeme vzít uchazečů výrazně více – ovšem za předpokladu, že jsou dostatečně kvalitní a mají opravdový zájem o toto studium.

Bez přijímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.

Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2017 do konce dubna 2018. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt na adrese www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky EF TUL.

Dále mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří složili úspěšně státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musí uchazeč doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

Termíny

Termín podání přihlášky do 1. kola:do 31. března 2018
Administrativní poplatek:550,- Kč
Termín přijímacího řízení:4.–8. 6. 2018