Proč studovat v zahraničí?

Studovat v zahraničí nebo raději doma? Instinkt nám jasně říká, jeď ven, ale „rozumné důvody“ protestují spoustou námitek. V zahraniční přece není bezpečno, všichni tam mluví zvláštní cizí řečí, bude to určitě stát spoustu peněz, nebudu tam mít žádné kamarády, vztah na dálku mi určitě nebude fungovat a kdo mi jenom bude vařit večeři? Hm … Podívejme se na to ale s nadhledem.

Hodnota zahraničního studia = hodnota tuzemského studia * 2

Je naivní si myslet, že kvalita studovaných oborů je v zahraničí na výrazně lepší úrovni. Proč je tedy srovnatelné zahraniční studium dvakrát lepší než to naše? Studium v zahraničí má totiž velkou přidanou hodnotu často převyšující hodnotu studovaného oboru:

Inspirativní a stimulující prostředí

Největší přidanou hodnotou zahraničního studia je obrovský stimul pro osobní rozvoj. Zahraniční zkušenost jednoduše člověka zoceluje, dává člověku neskutečný nadhled, přispívá zásadním způsobem k samostatnosti, zodpovědnosti a osobnímu růstu celkově. Zahraniční zkušenost je zkrátka eso v rukávu při jakémkoliv přijímacím pohovoru a dává zásadní konkurenční výhodu. Lidé se zahraniční zkušeností mají prokazatelně a výrazně lepší platové podmínky než lidé bez nich. Studentské ankety na Neisse University to potvrzují znovu a znovu.

Cizí jazyk

Tvůj dlouhodobý pobyt v zahraničí je raketový start pro mistrovství v ovládání cizího jazyka. Během tohoto pobytu budeš obklopen cizím jazykem ze všech stran, takže ti bude pronikat pod kůži samovolně, nenásilně a mnohem účinněji, než při studiu v rodné zemi. Není lepší a rychlejší cesty k ovládnutí cizího jazyka než strávit alespoň několik měsíců v řadě zemi, kde se tímto jazykem mluví a kde ho budeš potřebovat ve svém každodenním životě.

Během studia na Univerzitě Nisa budeš mít velmi snadnou příležitost naučit se minimálně základům polštiny a němčiny. Krom toho zásadním způsobem vypiluješ i svoji angličtinu, protože to je jazyk, ve kterém je vedena výuka a kterým spolu komunikují studenti mezi sebou (alespoň zpočátku).

Silné zážitky a hodnotné mezinárodní kontakty

Pobyt v zahraničí je náročný, a proto stmeluje. Studenti se o to víc vzájemně podporují a ve studijních kruzích často vznikají velmi silné vazby, které trvají celý život. Po ukončení studia se často ukáže, že je to i nesmírně praktické z obchodního hlediska…

Vysoká škola v zahraničí

Spousta mladých lidí si myslí, že volba jejich studijního oboru je to nejdůležitější pro jejich budoucnost. Myslí si navíc, že to nejpodstatnější se naučí během přednášek na vysoké škole. Tomu já říkám naivita! Každý zkušený člověk ví, že opravdové učení probíhá především díky pohybu v inspirativním prostředí a praxi. Přednášky a jejich obsah, ač svým způsobem důležité, hrají opravdu až druhé housle.

Když se podíváme upřímně do tváře našim v úvodu zmíněným „rozumným důvodům“, uvidíme, že nejsou nic jiného než maskovaný strach. Otázka zní: Chceš, aby tě ovládala radost ze života a nebo strach?