Přihlásit

Přihláška

Přihlášení na Univerzitu NISA se provádí přes Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci. Obor se jmenuje Informační a komunikační management (Information and Communication Management). Přihlásíš se k nám snadno pomocí elektronické přihlášky. Celá procedura včetně uhrazení administrativního poplatku zabere zhruba jednu hodinu.

 • Fakulta: FE - Ekonomická fakulta
 • Forma: Prezenční
 • Typ: Bakalářský
 • Místo studia: Liberec
 • Obor/Kombinace: Information and Communication Management

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je pouze z anglického jazyka. V propozicích je sice uveden limit 30 studentů, ale tento údaj je pouze orientační. Na rozdíl od jiných oborů však můžeme vzít uchazečů výrazně více - ovšem za předpokladu, že jsou dostatečně kvalitní a mají opravdový zájem o toto studium.

Bez přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.
Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2017 do konce dubna 2018. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze naléztna adrese:
https://www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky EF TUL.
Dále mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří složili úspěšně státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musí uchazeč doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

 • Termín podání přihlášky do 1. kola: do 31. března 2018
 • Administrativní poplatek: 550,- Kč
 • Termín přijímacího řízení: 4. 6. - 8. 6. 2018

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro ak. rok 2018/19

 • Termín podávání přihlášek: od 1.7.2018 do 31. 8. 2018
 • Administrativní poplatek: 550,- Kč
 • Termín přijímacího řízení: 6. 9. 2018