Přihlásit
Věda a výzkum

Grantové programy

Online aplikace pro předkládání žádostí o grantovou podporu:

Online aplikace ENAGO

Online aplikace PURE

Online aplikace RISING-STARS

Information in English

IPro práci s online aplikacemi nepoužívejte Internet Explorer!

Stručné manuály se základním návodem pro práci s online aplikacemi:

Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině “ENAGO”

Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantových programů TUL na podporu základního výzkumu “PURE” and "RISING-STARS" (v angličtině)

Dotazy ke grantovým programům a k online aplikacím směřujte prostřednictvím formuláře níže:

Dotazy ke grantovým programům a k online aplikacím GP TUL

Směrnice rektora stanovující zásady grantových programů TUL - revize k 30.8.2019: 

Změny podmínek Grantových programů GP PURE a GP RISING-STAR se týkají především:
- změna termínů vyhlášení výzev,
- úprava pravidel financování a hospodaření s grantovými prostředky,
- úprava procesu hodnocení projektů.

Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu základního výzkumu “PURE”_revize 01

Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu základního výzkumu mladých akademických a vědeckých pracovníků “RISING-STARS”_revize 01

 

Postup pro objednání korektury článku od společnosti ENAGO/How to order a translation from the ENAGO

Postup objednání překladu financovaného z GP ENAGO  

1. Autor připraví článek v požadovaném formátu
2. Autor podá žádost o financování z GP ENAGO prostřednictvím online aplikace.
3. Po schválení financování z GP ENAGO autor poptá korekturu svého článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/
4. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na mail prof. Mokrého
5. Objednávku zasílá na ENAGO prof. Mokrý
6. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail prof. Mokrého
7. Fakturu uhradí úsek prof. Mokrého
8. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise

 

Postup objednání překladu bez financování z GP ENAGO (z jiných zdrojů)

1. Autor připraví článek v požadovaném formátu
2. Autor poptá korekturu svého článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/
3. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na mail prof. Mokrého
4. Autor zašle na ENAGO standardní vyplněný objednávkový formulář překladu (do objednávky je nutné uvést jméno a e-mail objednatele) a to na adresu, ze které přišla nabídka Vzor objednávky
5. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail uvedený v objednávce
6. Autor zajistí úhradu faktury z jiných zdrojů než ze zdrojů GP ENAGO
7. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise


Návrh projektů k finanční podpoře v rámci grantových programů „PURE“ a „RISING-STARS“

Rada grantových programů TUL provedla na svém zasedání, které se konalo dne 14. 6. 2019, hodnocení žádostí o grantovou podporu. Návrh projektů k finanční podpoře je uveden na odkaze níže.

Návrh projektů k finanční podpoře v rámci grantových programů „PURE“ a „RISING-STARS“

Směrnice rektora stanovující zásady grantových programů TUL:

Zásady grantových programů Technické univerzity v Liberci 
Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině “ENAGO”
Vyhlášení Grantového program TUL na podporu základního výzkumu “PURE”
Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu základního výzkumu mladých akademických a vědeckých pracovníků “RISING-STARS”

Pro práci s online aplikacemi nepoužívejte Internet Explorer!

Stručné manuály se základním návodem pro práci s online aplikacemi:

Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině “ENAGO”
Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantových programů TUL na podporu základního výzkumu “PURE” and "RISING-STARS" (v angličtině)

Dotazy ke grantovým programům a k online aplikacím směřujte prostřednictvím formuláře níže:

Dotazy ke grantovým programům a k online aplikacím GP TUL

Doplňkové informace a odkazy:

Seznam výsledků TUL hodnocených na excellenci 2013-2017
Jmenování Rady grantových programů TUL

Rector's Directive on Principles of Grant Programs of the Technical University of Liberec:

TUL Grant Program to Support Basic Research of Young Academic and Research Staff Members “RISING-STARS” Announcement - revision 01

TUL Grant Program to Support Basic Research “PURE” Announcement - revision 01

Principles of Grant Programs of the Technical University of Liberec

TUL Grant Program to Support publications in English “ENAGO”
TUL Grant Program to Support Basic Research “PURE” Announcement
TUL Grant Program to Support Basic Research of Young Academic and Research Staff Members “RISING-STARS” Announcement

Online applications for the submission of grant applications:

Online application ENAGO
Online application PURE
Online application RISING-STARS

Do not use Internet Explorer to work with online applications!

Brief manual with basic instructions for working with online applications:

Manual to explain essentials for working with the online applications PURE and RISING-STARS

Ask questions about grant programs and online applications via the form below:

Questions about grant programs and online applications of GP TUL

Additional information and links:

List of results of TUL evaluated on excellence between 2013 and 2017