Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Grantové programy

Postup pro objednání korektury článku od společnosti ENAGO/How to order a translation from the ENAGO 

Postup objednání překladu bez financování z GP ENAGO (z jiných zdrojů)
1. Autor připraví článek v požadovaném formátu
2. Autor poptá korekturu svého článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/
3. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na mail prof. Mokrého
4. Autor zašle na ENAGO standardní vyplněný objednávkový formulář překladu (do objednávky je nutné uvést jméno a e-mail objednatele) a to na adresu, ze které přišla nabídka
5. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail uvedený v objednávce
6. Autor zajistí úhradu faktury z jiných zdrojů než ze zdrojů GP ENAGO
7. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise

 

Postup objednání překladu financovaného z GP ENAGO  

1. Autor připraví článek v požadovaném formátu
2. Autor poptá korekturu svého článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/
3. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na mail prof. Mokrého
4. Objednávku zasílá na ENAGO prof. Mokrý
5. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail prof. Mokrého
 6. Fakturu uhradí úsek prof. Mokrého
7. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise

 

Information in English

Návrh projektů k finanční podpoře v rámci grantových programů „PURE“ a „RISING-STARS“

Rada grantových programů TUL provedla na svém zasedání, které se konalo dne 14. 6. 2019, hodnocení žádostí o grantovou podporu. Návrh projektů k finanční podpoře je uveden na odkaze níže.

Návrh projektů k finanční podpoře v rámci grantových programů „PURE“ a „RISING-STARS“

Směrnice rektora stanovující zásady grantových programů TUL:

Zásady grantových programů Technické univerzity v Liberci 
Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině “ENAGO”
Vyhlášení Grantového program TUL na podporu základního výzkumu “PURE”
Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu základního výzkumu mladých akademických a vědeckých pracovníků “RISING-STARS”

Online aplikace pro předkládání žádostí o grantovou podporu:

Online aplikace ENAGO
Online aplikace PURE
Online aplikace RISING-STARS

Pro práci s online aplikacemi nepoužívejte Internet Explorer!

Stručné manuály se základním návodem pro práci s online aplikacemi:

Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině “ENAGO”
Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantových programů TUL na podporu základního výzkumu “PURE” and "RISING-STARS" (v angličtině)

Dotazy ke grantovým programům a k online aplikacím směřujte prostřednictvím formuláře níže:

Dotazy ke grantovým programům a k online aplikacím GP TUL

Doplňkové informace a odkazy:

Seznam výsledků TUL hodnocených na excellenci 2013-2017
Jmenování Rady grantových programů TUL

Rector's Directive on Principles of Grant Programs of the Technical University of Liberec:

Principles of Grant Programs of the Technical University of Liberec
TUL Grant Program to Support publications in English “ENAGO”
TUL Grant Program to Support Basic Research “PURE” Announcement
TUL Grant Program to Support Basic Research of Young Academic and Research Staff Members “RISING-STARS” Announcement

Online applications for the submission of grant applications:

Online application ENAGO
Online application PURE
Online application RISING-STARS

Do not use Internet Explorer to work with online applications!

Brief manual with basic instructions for working with online applications:

Manual to explain essentials for working with the online applications PURE and RISING-STARS

Ask questions about grant programs and online applications via the form below:

Questions about grant programs and online applications of GP TUL

Additional information and links:

List of results of TUL evaluated on excellence between 2013 and 2017