IS/STAG a Shibboleth

Od 6. ledna 2022 bude přístup do informačního systému STAG autentizován pomocí Shibboleth, podobně jako ostatní služby.

Přihlášení

Přihlašovací dialog v IS/STAG byl zjednodušen a obsahuje jen tlačítko „Přihlásit se“. Jeho stisknutím se přesunete na přihlašovací stránku Shibboleth, kde zadáte obvyklým způsobem své uživatelské jméno v síti LIANE ve tvaru jmeno.prijmeni a centrální heslo sítě LIANE. Po ověření budete přesunuti zpět do IS/STAG.

Přihlášení do IS STAG

Pokud jste se v daném prohlížeči přihlašovali k jiné službě, například objednávali v menze, zadávání hesla odpadá a budete rovnou přihlášeni.

Řešení problémů s heslem, pokud by se vyskytly, je popsáno na stránkách LIANE.

Různé role

Někteří uživatelé se do IS/STAG přihlašovali různými uživatelskými jmény podle role, kterou v systému měli. Například doktorand může vystupovat jako student nebo jako vyučující.

To nyní odpadá, přihlašování je jednotné s uživatelským jménem podle LIANE. Místo toho použijte přepínání rolí v IS/STAG. Přepínač najdete v horní části okna, pod hlavním menu.

Přepínání role v IS STAG

Nativní klient

Nativní klient, který používají například studijní oddělení, nepodporuje Shibboleth. V něm vše zůstává nezměněno – přihlašujte se dosavadním uživatelským jménem (s podtržítkem) a heslem. Autentizace pomocí Shibboleth platí jen pro webový potál.

Editor rozvrhů, Editor studijních plánů

Nepodporují Shibboleth, vše zůstává nezměněno – přihlašujte se dosavadním uživatelským jménem (pro Editor rozvrhu jako rozvrhář, pro Editor studijních plánů jako fakulta) a heslem pro IS/STAG.