Dle součástí fakulty

DĚKANÁT

KATEDRA ARCHITEKTURY

KATEDRA URBANISMU

 • PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. – Vedoucí katedry
 • Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš -Tajemník katedry
 • doc. Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych – Vedoucí ateliéru
 • Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek – Odborný asistent
 • Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – Odborný asistent
 • doc. Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. – Odborný asistent
 • doc. Ing. arch. Radek Kolařík – Vedoucí ateliéru
 • Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš – Odborný asistent
 • Akademičtí pracovníci:
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos
 • Externisté:

KATEDRA UMĚNÍ

KATEDRA TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ

KATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

KATEDRA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ