Dle součástí fakulty

DĚKANÁT

 • Ing. arch. MgA. Osamu Okamura – děkan
 • doc. M.A. Jan Stolín – Proděkan pro pedagogickou činnost 
 • Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian – Proděkan pro vědu, výzkum a hospodářskou činnost
  • email: saman.saffarian@tul.cz
  • telefon: +420 48535 3502
 • doc. Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. – Proděkanka pro mezinárodní vztahy
  • email: zdenka.zednickova@tul.cz
  • telefon: +420 48535 3508
  • mobil: 734 872 399
 • MgA. Blanka Kirchner – Koordinátorka zahraničních mobilit

KATEDRA ARCHITEKTURY

KATEDRA URBANISMU

 • Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – Vedoucí katedry
 • Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš -Tajemník katedry
 • doc. Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych – Vedoucí ateliéru
 • Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek – Odborný asistent
 • Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – Odborný asistent
 • doc. Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. – Odborný asistent
 • doc. Ing. arch. Radek Kolařík – vedoucí ateliéru
 • Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš – Odborný asistent
 • Akademičtí pracovníci:
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos
 • Externisté:
  • Ing. arch. David Kraus – Hostující ateliér

KATEDRA UMĚNÍ

KATEDRA TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ

KATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

KATEDRA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ