Léto s Hubáčkem

Příměstský tábor pro malé kreativce.

Termín: 12. – 16. srpna 2024.

Kapacita tábora je naplněna.

V týdnu od 12. do 16. srpna 2024 proběhne příměstský tábor pro děti od 9 do 15 let, který organizuje Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Kapacita tábora je 15 dětí.

O děti se denně od 8,00 od 16,00 hod. postarají pedagogové a studenti doktorského studijního programu Fakulty umění a architektury. Program bude probíhat na fakultě v architektonickém ateliéru Karla Hubáčka a v uměleckém ateliéru na budově A.

Během pobytu si děti vyzkouší základy grafického designu a knižní vazby, vytvoří si model vlastního města, seznámí se s prací s virtuálními brýlemi a 3D programy, vyrobí si zábavnou formou pohyblivá tělesa a prostorové hříčky z papíru a užijí si den při Land Artu. Na závěr tábora je připravena vernisáž uměleckých výtvorů dětí pro rodiče.

Program:

12. 8. 2024 – Knihy, vazba, deníky

Během jednodenního programu se děti seznámí se základy grafického designu a knižní vazby. Naučí se navrhovat vlastní logo, které pak přenesou na razítko, potisknou si vlastní tričko. Dále se dozvědí o různých typech knih a technikách knižní vazby.

lektorka MgA. Sára Šindelářová

13. 8. 2024 – Barevné město

Děti si vyzkouší život architekta. S využitím barevného polystyrenu společně vytvoří model vlastního města. Získají základní znalosti pro navrhování a prozkoumají inspirativní knihy pro děti o architektuře a urbanismu.

lektor Ing. arch. Ivo Louda

14. 8. 2024 – Zvuky, kódy, obrazy

Tento den je věnován moderním technologiím. Děti se seznámí s různými technologickými nástroji, jako jsou virtuální brýle, 3D programy, mikroprocesory a senzory.

lektor MgA. Jan Rouha

15. 8. 2024 – Hravá geometrie z papíru

Děti si zábavnou formou zkusí práci s papírem, geometrií a střihem, vyrobí si pohyblivá tělesa a jiné prostorové hříčky.

lektor MgA. Jaroslav Prokeš, Ph.D.

16. 8. 2024 – Land Art – tvoření s přírodou

Děti půjdou do blízkého lesa u fakulty, kde se dozvědí, co Land Art znamená. Seznámí se s principy krajinotvorby a umění ve volné přírodě, s možnostmi využití přírodních materiálů ve výtvarné tvorbě. Na závěr si děti vyzkouší společné tvoření pomocí tzn. frotáže, kdy na velký arch papíru zaznamenají strukturu místa.

lektorka MgA. Radka Anna Chocholoušová

16. 8. 2024 15,30 hod. – vernisáž uměleckých děl dětí pro rodiče

Cena: 3.490,- Kč

Cena zahrnuje materiál pro aktivity, tričko, 5 x oběd, 10 x svačina, neomezený pitný režim, závěrečný certifikát.

Přihlašování bude spuštěno dne 8. 4. 2024 v 10,00 hod.

Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte e-mail s instrukcemi o platbě.

Instrukce k platbě:

Částku 3.490 Kč za dítě je potřeba uhradit do 10 dnů po obdržení potvrzovacího emailu na účet 305806603/0300, variabilní symbol: 6903. Do popisu platby zadejte celé jméno dítěte. Pokud v tomto termínu nebude platba na účtu organizace, vaše rezervace tábora bude zrušena.

Storno podmínky:

Pokud bude přihláška na tábor stornována:

  • před 1. 7. 2024 a dříve, bude vráceno 100 % z ceny,
  • 1. 7. 2024 – 14. 7. 2024, bude vráceno 50 % z ceny,
  • 15. 7. – 4. 8. 2024, bude vráceno 25 % z ceny,
  • od 5. 8. a později, poplatek za tábor se nevrací,
  • s tajemnicí fakulty může být domluvena individuální výjimka ve výši storna (pokud to dovolí finanční rozpočet tábora), a to za podmínky doložení lékařské zprávy o nemoci či úraze znemožňující pobyt klienta na táboře.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Havlíková, tel. 485 353 594, e-mail: jitka.havlikova@tul.cz