Tvorba ve veřejném prostoru

Představujeme nový studijní program
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru.

Katedra umění, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci otevřela nový studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru –, a to v bakalářském i navazujícím stupni studia. Nepromeškejte přihlášku do nových ateliérů pod vedením Jana Stolína a Richarda Loskota!

Studijní program nového oboru poskytuje studentům jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti v tvorbě ve veřejně sdíleném prostoru. Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory utvářenými občanskou společností. Proto se budou studenti zabývat způsoby, postupy a metodami tvorby ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Cílem studia je poskytnout studentům (návrhářům prostředí) vysokoškolské vzdělání, obecnější rozhled a kritické myšlení v oblasti tvorby ve veřejném prostoru.

Tvorba ve veřejném prostoru volně navazuje na obor environmentální design s tím, že nyní v něm student může jít i cestou volné umělecké tvorby. Můžou tak vzniknout objekty, které nutně nemají praktickou funkci, ale jen pocitovou či estetickou. Přibližujeme se tak aktuálním tendencím, které v zahraničí můžeme vidět například u britského studia Assemble,“ přibližuje genezi vzniku nového studijního programu jeden z vedoucích ateliéru Richard Loskot. 

Vedoucí ateliérů

Vedoucí katedry doc. M. A. Jan Stolín je zároveň spolu s MgA. Richardem Loskotem vedoucím dvou ateliérů tohoto nového programu. Oba se pojmu prostředí vždy intenzivně věnovali. „Dá se říct, že se obecně zabývám reinterpretací prostoru, ale raději mluvím o reinterpretaci místa. To znamená, že nějakým způsobem měním prostor města nebo krajiny, do kterého se snažím zasáhnout,“ uvedl Jan Stolín, který na Fakultě umění a architektury TUL působí již od roku 1998. 

Richard Loskot má však k fakultě také blízký a dlouholetý vztah. Nejenže fakultu v Liberci vystudoval, přesněji ateliér Vizuální komunikace, nabyl také bohaté zkušenosti jako vedoucí bývalého ateliéru Environmental design. Založil mimo jiné i skupinu UAII, která chce pracovat na pomezí umění a architektury. Dle něj architekt ani umělec nenavrhuje prostor, ale vždy navrhuje prostředí. Z mé praxe studia UAII mohu potvrdit, že absolvent může navrhovat expozice výstav, spolupracovat s architekty na řešení veřejných prostor, být autorem dětských hřišť nebo světelné instalace či vymyslet nový systém pítek z dešťové vody,“ přibližuje Richard své projekty.

Oba mají na kontě i společný projekt – realizovali neviditelný památník k šedesátiosmičkovému výročí. Byla to netradiční forma nehmotného památníku na základě krátkých vzkazů od významných osobností z Liberce. „Ateliéry povedeme s Richardem Loskotem rovnocenně. Každý z nás vnímá veřejný prostor z jiné perspektivy, což s sebou přináší cennou zpětnou vazbu nejen pro nás, ale především pro studenty,“ uvedl Jan Stolín. 

Interdisciplinární přesah 

Studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá navrhováním na hranici a mimo hranice jednotlivých uměleckých oborů a médií. Tvorba současných vztahů mezi těmito a dalšími obory je bezprostředně spojena s koncepty a performativy veřejnosti, veřejných (občanských) aktivit a iniciativ, tedy se školenou tvorbou i neškolenou participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen lidmi bez předdefinování jejich rozdílů. Tím také navazuje na současné tendence zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat. 

Absolventi programu se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení. Nemáme ambice tvořit veřejný prostor jako architekt, naším cílem je tvořit v něm,“ vysvětluje vedoucí ateliéru Jan Stolín a Richard Loskot pokračuje: „Chceme, aby náš absolvent měl holistický přístup k tvorbě, aby spojoval obory a přicházel s nečekanými a inovativními řešeními veřejného prostoru. Já osobně raději říkám prostředí a tím jen deklaruji návaznost na minulý obor.“

Náplní studia je tvorba děl (objekty, instalace a prostředí) ve veřejném prostoru navrhovaná bez omezení klasickými a moderními uměleckými, architektonickými a urbanistickými druhy a médii. Mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také různé návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a konečně také rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku. Obor se vyučuje ve všech stupních studia – bakalářský, magisterský i doktorandský. „Studentům umožníme vyzrát nejen jako osobnost, ale také jako umělec, což je pro individualistický přístup v umění nezbytné,“ popisuje vize ateliéru Jan Stolín. 

Vítězslav Plavec – Na světle | Zdroj: FUA TUL

Výuku zajistí dva ateliéry  

Kvůli širokému záběru studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru je výuka rozdělena do dvou ateliérů, přičemž jeden povede Jan Stolín s Petrou Vlachynskou a druhý ateliér povede Richard Loskot s Jaroslavem Prokešem.

Podobný program se připravuje i v sousední Bratislavě, nicméně u nás je obor tohoto typu prozatím jediný akreditovaný. Je jen otázka času, kdy se objeví další. Města si uvědomují, jak je veřejný prostor důležitý a jakou důležitou roli umění a kulturní instituce ve městech a regionech plní. Jak pozitivně ovlivňují naše prostředí, ve kterém žijeme,“ vysvětluje vedoucí ateliéru Jan Stolín. 

Průběh přijímací zkoušky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu je dvoukolové a probíhá ve dvou po sobě následujících dnech. V prvním kole uchazeč předloží domácí práce s tématem, které se vztahuje k programu. V prvním kole přijímací komise vybere na základě předložených prací uchazeče, kteří postupují do dalšího kola zkoušky. Ve druhém kole absolvuje uchazeč poznávací test z moderního umění, výtvarné úkoly a rozhovor s uchazeči. 

Zájemci o toto studium se mohou hlásit elektronicky na portálu stag.tul.cz, pod odkazem Uchazeč.


Zdroj: Czechdesign
Zveřejněno se souhlasem.
Tereza Bíbová – 26. 11. 2020