Umělecká a vědecká rada

Zasedání UVR 22. 11. 2023

Zápis ze zasedání 22. 11. 2023

Program jednání 22. 11. 2023

Prezenční listina 22. 11. 2023

Zasedání UVR 1. 6. 2023

Zápis ze zasedání 1. 6. 2023

Program jednání 1. 6. 2023

Prezenční listina 1. 6. 2023

Zasedání UVR 15. 11. 2022

Zápis ze zasedání 15. 11. 2022

Program jednání 15. 11. 2022

Prezenční listina 15. 11. 2022

Zasedání UVR 7. 10. 2022

Zápis ze zasedání 7. 10. 2022

Zasedání UVR 27. 5. 2022

Zápis ze zasedání 27. 5. 2022

Program jednání 27. 5. 2022

Prezenční listina 27. 5. 2022

Zasedání UVR 7. 12. 2021

Zápis ze zasedání 7. 12. 2021

Program jednání 7. 12. 2021

Prezenční listina 7. 12. 2021

Zasedání UVR 30. 6. 2021

Zápis ze zasedání 30. 6. 2021

Program jednání 30. 6. 2021

Prezenční listina 30. 6. 2021

Zasedání UVR 13. 1. 2021

Zápis ze zasedání 13. 1. 2021

Zasedání UVR 7. 1. 2021

Zápis ze zasedání 7. 1. 2021

Zasedání UVR 26. 11. 2020

Zápis ze zasedání 26. 11. 2020

Program jednání 26. 11. 2020

Prezenční listina 26. 11. 2020

Zasedání UVR 10. 6. 2020

Zápis ze zasedání 10. 6. 2020

Zasedání UVR 8. 4. 2020

Zápis ze zasedání 8. 4. 2020

Program jednání 8. 4. 2020

Prezenční listina 8. 4. 2020

Zasedání UVR 27. 11. 2019

Zápis ze zasedání 27. 11. 2019

Program jednání 27. 11. 2019

Zápis z hlasování per-rollam 17. 12. 2019

Zasedání UVR 15. 5. 2019

Zápis ze zasedání 15. 5. 2019

Program jednání 15. 5. 2019

Zápis z hlasování per-rollam 21. 5. 2019