Buček – Horatschke

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Jiří Buček
Odborný asistent: Ing. arch. Filip Horatschke

Charakter ateliéru: 
Ateliér je koncipován tak, aby studenti dosáhli komplexní  vzdělání v oboru navrhování staveb, urbanismu, navrhování  krajiny, interiérů. Je kladen velký důraz na invenci, koncepčnost a zároveň zodpovědný a cílevědomý přístup. Jednotlivá zadání jsou směřována tak, aby student během studia prošel rozmanitými typy úkolů jak z hlediska typologie, charakterů staveb, provozů a konstrukcí. Cílem je souhrnné vzdělání v oboru architektura. Student by měl být po ukončení vzdělání co nejlépe uplatnitelný v  praxi nejen doma, ale i v zahraničí tak, aby mohl na získaném pevném základě nadále  rozvíjet své další dovednosti.

Profil ateliéru
Jednoznačně vedu studenty k poznání, že architektura je umění stavět v duchu filosofie Adolfa Loose (architekt je zedník, který se naučil latině) nebo Karla Hubáčka, který sepětí architektury s technickými obory považoval za podstatnou veličinu. Studentům rád předávám osobní profesní zkušenost z vedení projektů různého zaměření, zkušenost z účasti v desítkách národních či mezinárodních soutěží, z klientského kontaktu a z řady oceněných realizací v Čechách i zahraničí. A snažím se, aby se studenti prací na zadáních v duchu Komenského alespoň trochu bavili.

Specifikum naší FUA je její komorní charakter, menší počet studentů v ateliérech školu odlišuje od pražské architektury na ČVUT či brněnské VUT a přibližuje jí osobním přístupem k studentům spíše pražské Umprum. Menší velikost stotisícového Liberce řadě studentů evidentně nevadí, mnoho z talentovaných absolventů ve městě zůstává a zakládá si malá vlastní studia.  

Ateliérová zadání
Vzhledem k tomu, že v ateliéru máme studenty bakalářského stupně, ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku včetně bakalářských prací a zároveň dva ročníky magisterského stupně včetně diplomantů, pracujeme v systému vertikálního ateliéru, kde nižší ročníky mají možnost se učit od zkušenějších kolegů. Ateliérová zadání musí proto splňovat i podmínku jednodušších zadání pro bakaláře a náročnějších pro magisterské studenty. Dalším kritériem je typologická pestrost zadání tak, aby student měl možnost během studia zpracovat zadání rodinného či bytového domu, občanské stavby, malého či velkého urbanismu.

Z pěti zadání, které připravuji každý semestr si studenti sami vybírají ta, která je osloví, magisterské ročníky mají možnost si vybrat vlastní zadání, jde hlavně o aktivní a talentované studenty.

Osobně jsou mi blízká zadání, která simulují architektonickou praxi, zadání, kde se očekává kontakt s klientem, konfrontace názorů během zpracování návrhu. V posledních dvou letech to byla zadání z krkonošského Rudníku- záchrana bývalého evangelického kostela v Bolkově a konverze rudnického pivovaru. Zástupci obce se pravidelně zúčastňovali kritik během semestru i závěrečné odevzdávky prací, studenti na závěr veřejně prezentovali výsledky v jediném místním kulturním stánku- hospodě, kde obyvatelé hlasovali o nejlepší řešení záchrany kostela. 
Preferuji také soutěžní zadání, protože architektonická soutěž v podmínkách ČR nebo mezinárodní patří mezi nejdůležitější prostředky, jak se architekt dostává během svého profesního působení k získání zakázky. Podporujeme reálná zadání ve smyslu probíhajících architektonických soutěží, studenti se učí dodržovat zadané limity stavebního programu i obecné, v případě podání práce do soutěže jde o prověření kvality návrhu v národní či mezinárodní konkurenci. 

.
Oblastní galerie Liberec
Výstava ateliéru Buček – Horatschke: 33 – 800 – 169

Retrospektivní výstava v Oblastní galerii Liberec mapuje historii a současnost nejlepších studentských projektů ateliéru Buček – Horatschke, které vznikly během 33 semestrů v letech 2004-2021 na Fakultě umění a architektury v Liberci. K výstavě v Oblastní galerii Liberec bude vydána publikace. Kurátor výstavy a studentských prací do publikace je Adam Gebrian, respektovaný teoretik architektury a bývalý student liberecké školy. Ateliér Buček – Horatschke za dobu svého působení na Fakultě umění a architektury vychoval řadu pozoruhodných osobností, které dnes působí ve veřejném prostoru. Absolventi Pavel Šťastný, Jitka Pucandlová, Jiří Chmelík, Ivo Pavlík, Jiří Lukáš, Andreas Dzikos, Markéta Bromová, Jan Vondrák a další reprezentují nastupující generaci mladých architektů, výstava a publikace zahrnuje i jejich vývoj, zároveň jde o první samostatné představení ateliéru. Jednotlivé studentské práce budou představeny digitální formou.

Výstava je představením 33 semestrů, 33 projeků. Instalace je odrazem, je časovým Manhattanem, který vzrůstal, rostl a stále roste. Obcházíme i odcházíme, vcházíme i vycházíme. Nacházíme i míjíme. Prostorová instalace má zachytit okamžik prolínání i překrývání, nás i uplynulých let. Když zvednete hlavu vzhůru, nevidíte horní hrany, když se podíváte dolů, uvidíte pevný základ.


výstava probíhá od 25. 11. 2022 do 19. 1. 2023

KDE: Oblastní galerie Lázně, Liberec