Saffarian – Sviták

Ateliér Informované Architektury 

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian
Asistent ateliéru: MgA. Daniel Sviták

Charakter ateliéru: 
Ateliér je zaměřen na architektonický design a prostorové umění. Cílem ateliéru je kriticky přistupovat k zažitému vnímání hranic architektury a designu. Zkoumáme nové potenciály navrhování za pomoci neustále se rozvíjejících nástrojů digitálního designu a nových výrobních technologií.

Zaměřujeme se na metodické a systematické pracovní postupy v designu s důrazem na silné porozumění komplexní geometrie, nástrojů digitálního designu, pokročilých modelovacích technik a nových výrobních metod a nástrojů prototypování. Mezi ně mimo jiné patří virtuální a rozšířená realita, fyzická spolupráce designéra s robotem při výrobě, aplikace strojového učení a využití pokročilé výpočetní analýzy a simulace k zhodnocení dílčích kroků v rámci procesu navrhování.Pochopení abstraktního a doslovného vztahu mezi tvůrcem a strojem, návrhářem a nástrojem, umělcem a médiem tvoří nepostradatelnou součást profese architekta pro 21. století, která zdůrazňuje důležitost fyzické tvorby, a to nejen jako prostředek k posouzení proveditelnosti výroby již vyvinutých návrhových přístupů, ale jako nedílná součást pracovního postupu v počáteční fázi designu: Jako informující a řídící složka formování a koncepce nápadů.

AIA na Instagramu
AIA na Facebooku