Stolín – Mičeková

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Petr Stolín
Asistent ateliéru: Ing. arch. Alena Mičeková

Charakter ateliéru: 
Náš ateliér je zaměřený na modelářskou tvorbu a přemýšlení nad návrhem pomocí ručně zhotoveného modelu. Práce s hmotovými modely je pro nás naprosto zásadní. Neděláme modely až hotových projektů. Bereme je jako kritický analogový nástroj v architektonickém přemýšlení. Místo skic na papíře začínáme s prostorovými modelovými skicami. Jelikož se architektura odehrává ve skutečném prostoru, tak se snažíme, aby se už od začátku ve stejně skutečném prostoru přemýšlelo. Chceme, aby už první skica vznikala na modelu a pak se dál rozpracovávala do projektu. MODEL je naprosto zásadní nástroj pro architektonické myšlení, odhaluje totiž pravou ELEGANCI návrhu! Na základě skladby studentů je vždy dále uzpůsobován program na míru. Místo semestrální práce se zabýváme více úkoly, díky nimž se snažíme studentům architekturu přiblížit zcela jiným způsobem. Práce s modelem nám umožňuje důkladné pochopení stavby a jejího architektonického řešení. V ateliérové práci se snažíme směřovat ke komplexnějšímu vnímání architektury, ke čtení teoretických knih, či společnému navštěvování aktuálních staveb, výstav a událostí.