Doktorské studium

a.  Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských prací
b.  Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
c.  Autoreferáty disertačních prací