Fond ediční činnosti

Fond ediční činnosti

Cílem Fondu ediční činnosti (dále jen „FED“) je zajištění systémové podpory oblasti publikační činnosti akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů FUA. Z prostředků FED mohou být hrazeny náklady na přípravu, produkci a výrobu původních publikací, s přímým dopadem na tvorbu RIV bodů.

Žádost o finanční podporu z Fondu ediční činnosti

Žádost o změnu FRČ

2022

Vyhlášení výše finančních prostředků na kalendářní rok 2022 – 2. kolo

Vyhlášení výše finančních prostředků na kalendářní rok 2022

2021

Vyhlášení výše finančních prostředků na kalendářní rok 2021

2020

Podpořené projekty z FED v roce 2020