Fond umělecké činnosti

Fond umělecké činnosti

Cílem Fondu umělecké činnosti (dále jen „FUČ“) je zajištění systémové podpory oblasti umělecké a tvůrčí činnosti akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů FUA. Z prostředků FUČ mohou být hrazeny náklady na architektonickou a uměleckou tvorbu, pořádání výstav, přehlídek, prezentací a workshopů zakončených výstavou, účast v architektonických a uměleckých soutěžích apod., s přímým dopadem na tvorbu RUV bodů.

Žádost o finanční podporu z Fondu umělecké činnosti

Žádost o změnu FRČ

Závěrečná zpráva FUČ

2023

Vyhlášení výzvy pro Fond umělecké činnosti na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2023

2022

Vyhlášení výzvy pro Fond umělecké činnosti na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2022

2021

Vyhlášení výzvy pro Fond umělecké činnosti na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2021

2020

Podpořené projekty z FUČ v roce 2020