TAČR

Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Název projektu: Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Číslo projektu: SS03010221

Doba realizace: 1/2021 – 12/2023

Investor/Programový rámec/typ projektu: Technologická agentura ČR, Program Prostředí pro život

Hlavní řešitel za TUL: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Koordinující škola: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Spolupracující organizace:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
České vysoké učení technické v Praze
Arnika, z. s.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR

V následujících 3 letech se bude řešitelský tým zabývat tématem participativního bydlení v ČR. Ve spolupráci s dalšími partnerskými týmy z Masarykovi univerzity, Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického v Praze Centra pro podporu občanů Arnika budou zkoumat, zda a v jaké podobě lze v ČR očekávat rozvoj tohoto inovativního segmentu jakožto reakce na krizi bydlení. Do spolupráce je zapojeno také šest měst a obcí (Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry), které budou výstupy projektu aplikovat buď do programů rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení, nebo přímo do zadávací dokumentace pro rozvoj konkrétních lokalit. Na základě participativního mezioborového výzkumu s aktéry výstavby vznikne metodika systémových řešení pro rozvoj participativníhobydlení zahrnující environmentální, sociální, ekonomické ale také prostorové aspekty, nebo také například manuálsprávy a komunikace pro budoucí zájemce o tento segment bydlení, který zahrnuje baugruppe a cohousingy, ale také třeba družstevní bydlení, syndikáty nájemníků či sousedské sítě.

9. června 2022 studenti FUA TUL prezentovali své projekty na téma „Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou“,
Fakulta umění a architektury TUL, Ateliér K. Hubáčka
Hosté: starosta Hrádku nad Nisou Mgr. Josef Horinka a zástupci vedení města