TOPOMOMO

Název projektu: TOPOMOMO – Experimentální území moderny

Doba realizace: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022

Číslo žádosti: 100279841

Lead partner: Stiftung Haus Schminke (Löbau)

Projektový partner: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury

Hlavní řešitelé: Mgr. Filip Šenk, Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

Financování: Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření koncepce zprostředkovatelských a marketingových strategií pro stavby meziválečného období v česko-saském příhraničí. Zvoleným místům bude navrácen život prostřednictvím ideových workshopů a nových partnerů sítě a posunou se do situace, kdy se dokáží dlouhodobě rozvíjet. Dojde tak ke zlepšení komunikace v rámci regionu a směrem k externím aktérům a k zvýšení udržitelného povědomí o společném kulturním dědictví období moderny.

Hlavní aktivity:

  1. Topologická analýza a rešerše objektů, volba hodnotící kritérií: základ pro síť
  2. Analýza problémů/potenciálů/potřeb, rozdělení do skupin
  3. Vývoj základů nových marketingových strategií pro jednotlivé objekty/skupiny
  4. Tvorba a prezentace publikací, výstavních objektů a webových stránek
  5. Upevnění/etablování sítě objektů, posílení vazby a externí aktivity

DOTEKY MODERNY NA PERIFERII / BERÜHRUNGEN DER MODERNE AN DER PERIPHERIEPublikace ke stažení zde.