Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Věda a výzkum na univerzitě

Technická univerzita v Liberci není známa jen svými studijními zaměřeními a úspěchy na poli výuky, ale stejnou měrou se umí prosadit a je významným hráčem i na poli vědy, výzkumu a spolupráce s komerční sférou. Pro sever naší republiky byl a je typický textilní, sklářský, chemický a automobilový průmysl, ale i těžba uhlí a uranu. Počátky spolupráce TUL s průmyslem je tedy logicky třeba hledat již v roce 1953, v roce jejího založení (tehdy ještě jako Vysoké školy strojní). Požadavky průmyslu, blízkost významných firem, ekologická zátěž a především absolventi dali základ pro širokou spolupráci s průmyslem a orientaci VaV na TUL.

Tradice a systematický důraz na podporu VaV na TUL ze všech dostupných zdrojů (účelová podpora, institucionální podpora a smluvní výzkum), autonomie vědeckých týmů, přítomnost excelentních odborníků, široké zapojení studentů a rozsáhlé kontakty mezi akademickými pracovníky, studenty a pracovníky z komerční oblasti jsou základem současných, ale i minulých úspěchů TUL v v základním a aplikovaném výzkumu a transferu technologií.

TUL dosáhla na poli VaV významných úspěchů. Z poslední doby je to technologie výroby nanovláken a na ni navázaná aplikační oblast. Významných úspěchů jsme ale dosáhli i v oblasti výrobních strojů (mimo jiné je třeba vyzvednou aplikaci v textilním a sklářském průmyslu), v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Vznikem nových fakult a ústavů se zaměření TUL rozšířilo do oblasti ekonomických věd, společenských věd, zdravotnictví a umění. Vše s důrazem na aplikace. Vzhledem k poloze Liberce je TUL i významným partnerem ve VaV pro automobilní průmysl v České republice, ale i v rámci globálních vazeb.

Klíčovými slovy VaV činností na TUL je komercializace, tedy důraz na aplikaci výsledků v praxi, inovace a konkurenceschopnost. Do spolupráce s praxí je zapojeno všech 6 fakult (FS, FT, FP, EF, FM a FUA), Ústav zdravotnických studií (UZS) a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). TUL je též aktivní v mezinárodních programech výzkumu a vývoje včetně vědeckých mobilit, což je základem pro zapojování se TUL do Evropského výzkumného prostoru.