Jiří Suchomel

prof. ing.arch., akad.arch. Jiří Suchomel

Architekt Jiří Suchomel založil fakultu v roce 1994 a byl jejím prvním děkanem. Do roku 2011 pak vedl i katedru architektury a do roku 2018 architektonický ateliér. V roce 2001 založil fakultní architektonickou kancelář AR-TUL, kterou vedl do roku 2019. V roce 1993 se habilitoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze na základě souboru svých architektonických prací. V roce 2000 byl jmenován profesorem architektury a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti vede na fakultě bakalářské, diplomové a doktorské práce a výzkumný projekt 3D-STAR, zaměřený na využití 3D tisku ve stavebnictví a architektuře.

Odkazy:
Archiweb Jiří Suchomel


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

Vzdělání:
Za Jiřím Suchomelem stojí více než padesátiletá architektonická a projektová praxe v oboru navrhování pozemních staveb, interiérů a urbanismu. Obsahuje soutěžní návrhy, studie a zpracování projektové dokumentace, mimo jiné projekty v oblasti energetické úspornosti staveb a využití solární energie i realizace v tuzemsku a v zahraničí. Má zkušenosti s vedením pracovních týmů a projektových kanceláří, činností v představenstvu České komory architektů a prací v porotách architektonických soutěží. Pedagogicky působil na dvou českých a třech zahraničních universitách.

Realizace (výběr):
2014 – Budova G TU v Liberci (Suchomel J., Janďourek J.)
2007 – Informační centrum TU v Liberci (Suchomel, J., Balda, V., Procházková, M.)
2001 – Český dům v Malmö (Suchomel, J., Pelcl, J.)
1998 – Palác Syner, Rumunská ul. v Liberci (Suchomel, J., Šaml, M., Syrovátko, J.)
1997 – Přestavba budovy České pojišťovny v Liberci 
1993 – Továrna EUROPLAST ve Frýdlantě v Čechách, (Kousal, R., Suchomel, J., Syrovátko, J.)
1992 – Budova České pojišťovny v Teplicích
1990 – Dvouplášťová fasáda budovy Vítkovic v Brně
1990 – Kulturní dům v České Lípě  
1985 – Obytný dům pro Internationale Bauaustellung Berlin, (Eisler, J., Přikryl, E., Suchomel, J.)
1983 – Oblastní závod České státní pojišťovny v Liberci

Studie a soutěžní návrhy (výběr):
2019 – Studie ověřovacího tištěného domu Trial House 01 v rámci projektu 3D-STAR
2014 – 2015 Studie zahrady mateřské školy TUL v Liberci
2006 – 2007 Studie budovy E2 – univerzitní knihovny TUL (s V. Baldou)
2005 – Studie budovy G pro TU v Liberci (s V. Šrutem)
2004 – Studie vily pro Fera Feniče ve Starých Splavech
2004 – Soutěžní návrh budovy FA ČVUT (s V. Šrutem, M. Procházkovou a V. Baldou)
2004 – Soutěžní návrh komplexu „Hellenikon Park“ v Athénách (s V. Šrutem, M. Procházkovou a V. Baldou)
2001 – 2003: Generel Technické univerzity v Liberci (s M. Šamlem, V. Šrutem, V. Baldou a M. Procházkovou)
1993 – Soutěžní návrh na budovu AGROBANKY v Liberci – 1. cena
1992 – Soutěžní návrh „Wohnbebauung Polaringgründe“, Salzburg (s P. Kinclem, R. Kousalem a M. Šamlem)
1992 – Soutěžní návrh „Umbau des Reichstagsgebäude und Reichstagspräsidentenpalais“, Berlín (s M. Benešem, T. Koumarem, R. Kousalem a M. Šamlem)
1991 – Soutěžní návrh „Baugebiet Spitze“, Halle/Saale, 5. cena (s J. Hakulínem, R. Kousalem a P. Stolínem)
1991 – Soutěžní návrh „World Trade Center“, Berlín (s J. Hakulínem, R. Kousalem a P. Stolínem)
1991 – Soutěžní návrh „Bahnhof Spandau“, Berlín (s J. Hakulínem, R. Kousalem a P. Stolínem)
1991 – Studie úprav oblasti před zámkem Schönbrunn (s J. Hakulínem, R. Kousalem a P. Stolínem)
1989 – Soutěžní návrh na obchodní dům FLORA v Praze – Vinohradech, 1. cena (s V. Baldou, J. Bučkem, Z. Jiranem a J. Patrným)
1989 – Soutěžní návrh Prosper III pro IBA Emscher Park (s J. Hakulínem, K. Tomanovou a J. Lajksnerem)
1987 – Soutěžní návrh „Messepalast Wien“ (s E. Přikrylem a M. Masákem)
1987 – Soutěžní návrh na energeticky úsporný bytový dům pro PLEA  86 v Pécs, Maďarsko, 3. cena (s M. Andrlem, F. Bielikem, J. Bučkem, J. Francem, Z. Jiranem, J. Patrným a J. Štemplem)1986 – 1989 – Studie nové lanovky a České boudy na Sněžce (s K. Novotným, J. Syrovátkem a J. Štempelem)
1986 – „Progetto Arsenale di Venezia“ – studie úprav Arsenálu v Benátkách (s E. Přikrylem a M. Masákem)
1985 – Studie obnovy Kežmarské chaty v Tatrách
1983 – Soutěžní návrh „Opera de la Bastille“ v Paříži, čestné uznání (s J. Eislerem a E. Přikrylem)
1982 – Soutěžní návrh „Residential and Commercial Complexes Abu Dhabi“, Spojené arabské emiráty, 8. cena (s T. Bezpalcem, K. Doubnerem, J. Eislerem, P. Jaklem, M. Masákem, M. Syrovátkem a dalšími)
1980 – Soutěžní návrh „Tegeler Hafen“ pro IBA, Západní Berlín, 2. cena (s J. Eislerem, E. Přikrylem, M. Rajnišem a D. Vokáčem)
1978 – Studie energeticky úsporných řadových domků v Liberci
1978 – 1980 – Projekt pokusného zařízení „Sluneční domek“ pro Astronomický ústav ČSAV v Ondřejově

Účast na výstavách (výběr):
2011 – SIAL, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2011 – SIAL, Oblastní galerie, Liberec
2010 – SIAL, Muzeum moderního umění, Olomouc
2001 – mezinárodní stavební výstava Bo01, Malmö, Švédsko
1997 – Baustelle: Tschechische Republik, Akademie der Künste, Berlin
1995 – Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1992 – Wiener Architekturseminare 1990 – 91, Vídeň
1991 – The Poetry of Sobriety, Vth International Exhibition of Architecture in Venice
1988 – Architektura čtyř zemí, Piran, Jugoslavie
1988 – Urbanita II, Frágnerova galerie Praha
1987 – IBA  87, Západní Berlin
1986 – IBA: Stavoprojekt Liberec 1966 – 86, Západní Berlín
1985 – Malovaná architektura, Museum v Roztokách u Prahy
1983 – Prostor, architektura, výtvarné umění, Ostrava (nepovoleno)
1981 – IBA: Berlin – Wien, Akademie der Künste, Vídeň
1981 – Dortmunder Architekturtage, Dortmund, SRN

Profesní ocenění:
2017 – Pocta České komory architektů
1998 – Čestné uznání v soutěži Grand Prix Obce architektů, kategorie rekonstrukce