Petr Janoš

Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš

Jako praktikující architekt se věnuje otázkám veřejného prostoru, urbanistického rozvoje měst a navrhování staveb menšího měřítka. Působí jako městský architekt v Kutné Hoře. Na FUA TUL vyučuje předmět Ateliér urbanismu a zároveň zaštiťuje činnost Regionálního kontaktního centra (RKC).

Výuka: Architektonický ateliér (AA3, AA4, AA5, AA6, AM1, AM2, AM3)

Konzultační hodiny: středa 10-18, budova F3, 4. patro, kancelář RKC  

Kontakt: petr.janos@tul.cz / + 420 608 568 604


Vzdělání:

 • 2015 – dosud – doktorské studium, Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury 
 • 2005 – 2008 Dott. Ing. – Master of Science in Building Engineering, Politecnico di Milano, Itálie, Scuola di Ingegneria Edile/Architettura
 • 1999 – 2009Ing. arch. – Architektura a urbanismus, Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury 
 • 2006 – BEST Engineering Competition  Barcelona – účast na mezinárodní studentské soutěži
 • 2004 – TU v Košicích, SR, Fakulta umění, katedra architektury – jednosemestrální studijní pobyt 

Praxe v oboru:

 • 2020– dosud – městský architekt v Kutné Hoře (konzultační a poradenská činnost, zpracovávání koncepčních podkladů, formulace stanovisek pro potřeby SÚ, spolupráce s vedením města a jednotlivými odbory městského úřadu, spolupráce s NPÚ, odborné konzultace s veřejností ad.) 
 • 2016 – dosud – architekt, společník, ATAKARCHITEKTI s.r.o., Liberec
 • 2010 – dosud – samostatná projekční činnost jako OSVČ
 • 2011 – 2015 – městský architekt v Roudnici nad Labem
 • 2007 – Behnisch Architekten, Stuttgart, Německo – praktikant
 • 2007 – Studio Associato di Architettura Tadi, Lodi, Itálie – praktikant
 • 2006 – 2 JCP a.s. (montáže) – tlumočník a stavební dozor – Newcastle (UK)
 • 2005 – Sozol Servis (montáže) – tlumočník a stavební dozor – Lanaken (BE)
 • 2004 – Page and Turnbull Historical Preservation Architects, San Francisco, USA – praktikant
 • 2004 – DAP Architekti – Drahovský a Pásztor, Košice, Slovensko – praktikant
 • 2003 – Escadra Architekti, Praha  – praktikant
 • 2003 – Space – K studio, arch. Jiří Špaček, Praha  – praktikant

Pedagogická činnost:

 • 2010 – dosud – odborný asistent výuky ateliéru urbanismu, Katedra urbanismu, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
 • 2018 – lektor studentského workshopu „Future of Chiriu City“, Meijo University Nagoya (prof. Makoto Tanida), Japonsko, 10 dní
 • 2012 – 2016 – pedagog ateliéru interiérového designu, VOŠ a SŠ Obalové techniky, Štětí
 • 2009 – odborný asistent výuky ateliéru navrhovánív magisterském studijním programu Building Engineering, Politecnico di Milano, Itálie (1 semestr)

Ostatní: autorizace ČKA č. 4844, obor architektura (A.1)

Vybrané projekty:

 • 2018 Územní studie Horní Hanychov – Nad Berlínem, Liberec, schválená územní studie 
 • (spolupráce Ing. arch. Hronský, Rastislav; Ing. Filip, Josef – doprava)
 • 2017Studie přepravního uzlu – řešení dopravní infrastruktury v návaznosti na vlakové nádraží, urbanisticko – architektonická studie, Roudnice nad Labem (spolupráce Ing. arch. Ing. Janďourek, Jiří) 
 • 2017Rekonstrukce RD v Úštěku, realizace
 • 2016Architektonizace městského prostoru v okolí areálu hradu Úštěk, urbanisticko – architektonická studie (spolupráce Ing. arch. Balda, Vladimír)
 • 2016Studie úprav výdlažby Husova a Karlova náměstí, Roudnice nad Labem, urbanistická studie
 • 2016Transferium Chomutov – Řešení pro přestavbu železničního uzlu, Prověření nároků na dopravní uzel Chomutov, dopravně – urbanistická studie (spolupráce Ing. Janoš, Vít; Ing. Kalčík, Jiří – doprava) 
 • 2014 Rekonstrukce depozitáře Galerie moderního umění v Roudnici n.L., realizace
 • 2014Rekonstrukce RD v Roudnici nad Labem, realizace
 • 2014 Multifunkční sportovní hala v Roudnici n.L., DUR 
 •  (spolupráce Ing. arch. Gombarček, Tibor; Ing. arch. Kadlas, Jan)
 • 2013Územní studie sídliště Hracholusky, Roudnice nad Labem, schválená územní studie 
 • (spolupráce Ing. arch. Kadlas, Jan)
 • 2013Revitalizace sídliště Hracholusky, Roudnice nad Labem, urbanistická studie 
 • (spolupráce Ing. Marek, Ivan – zahradní architektura)
 • 2012RD v Předoníně, realizace
 • 2012 Ateliér ZUŠ ve Štětí, studie, realizace 2014
 • 2011Rekonstrukce a využití Lobkovického zámku v Roudnici nad Labem, studie
 • 2011Rekonstrukce a rozšíření Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, studie 
 • 2010 Rekonstrukce a využití barokního pivovaru v Roudnici nad Labem, studie
 • 2009RD v Čáslavi, realizace

Popularizační činnostOrganizace výstav:

 • 2019 – výstava „Projekty pro Sedlec“ v sedlecké katedrále, studentské projekty pro Kutnou Horu Sedlec  z ateliéru urbanismu FUA TUL Zedníčková – Janoš 
 • 2018 – výstava „Turnov – údolí řeky Jizery“ – odbor rozvoje města Turnov, studentské projekty ateliéru urbanismu FUA TUL Suchánek – Janoš
 • 2016 – výstava „Vize pro město Úštěk“ – kulturní dům Úštěk, studentské projekty ateliérů urbanismu FUA TUL Hendrych – Janďourek a Suchánek – Janoš
 • 2015 – výstava „Vize pro Roudnici“ – v rámci akce „Zažít Roudnici Jinak“, studentské projekty ateliéru urbanismu FUA TUL Klokočka – Janoš
 • 2014 – výstava „Krajina zasažená těžbou“ – kulturní dům Horní Jiřetín, studentské projekty ateliéru urbanismu FUA TUL Suchánek – Balda – Janoš 
 • 2014 – výstava „Projekty pro Liberecký kraj“-  vestibul Krajského úřadu Libereckého kraje, studentské projekty ateliéru urbanismu FUA TUL Suchánek – Janoš 
 • 2013 – výstava „Koncept pro Jaroměř“-  Gočárův dům, studentské projekty ateliéru urbanismu FUA TUL Klokočka – Janoš a VUT Brno
 • 2012 – výstava „Už nebudu chodit bosko více“ – výstavní síň Boskovice, studentské projekty pro Boskovice, ateliér architektury FUA TUL Fránek – Suchánek a Šmídek – Janoš

Veřejné prezentace a přednášky

 • 2018 – přednáška „Modern  and contemporary Czech architecture“, Nagoya, Japonsko
 • 2017 – prezentace možností využití budovy barokního pivovaru v Roudnici nad Labem v rámci pořadu 
 • „Koncert pro pivovar“, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem
 • 2017 – moderátor konference „Identita soudobé architektury“ – aula TU Liberec, hosté Leslie van Duzer (USA), Alberto Kalach (Mexiko), Jan Tabor (Rakousko) a další
 • 2014 – prezentace „Městští architekti“ – pro Offcity Pardubice –  Divadlo 29, prezentace Evy Brandové a Petra Janoše o výkonu činnosti městského architekta v Klatovech a Roudnici nad Labem 
 • 2014 – moderátor konference „Architektura mimo centra“ – galerie Lázně Liberec, hosté Kengo Kuma (Japonsko), Luigi Snozzi (Švýcarsko), John O’Reilly (Irsko) a další
 • 2012 – prezentace „Skutečné město“ – KRUH Praha –  večer s městskými architekty – Martin Hilpert (Semily), Radek Jiránek (Jičín), Eva Brandová (klatovy) a Petr Janoš (Roudnice nad Labem)
 • 2009 – přednáška „Sustainable principles in architecture“, Milano, Itálie

Dny architektury v Roudnici nad Labem:

 • 2017 – Roudnice nad Labem- město nad řekou – prohlídka zámeckého areálu, historického urbanistického jádra města a vyklizené sladovny pivovaru
 • 2016 – Jak se dělá územní plán? – Galerie moderního umění Roudnice nad Labem- prezentace F. Tittla o přípravě územního plánu města Štětí, P. Janoš – moderovaná diskuze 
 • 2015 – Pivovar restart – Městská knihovna Roudnice n. L. – komentovaná prohlídka výstavy Industriální Topografie / Architektura konverzí 2005-2015 a návštěva roudnického barokního pivovaru
 • 2014 – Roudnice nad Labem – Vize pro město – GMU Roudnice nad Labem- prezentace studentských projektů ateliéru urbanismu FUA TUL Klokočka – Janoš a návštěva vybraných míst
 • 2013 – Objevte své město – komentovaná vycházka po výjimečných realizacích současné architektury
 • 2012 – Industriální památky –  komentovaná vycházka po technických stavbách a industriální architektuře (P. Janoš, L. Beran, M. Divina)
 • 2012 – Sídliště – od sorely k satelitu – komentovaná vycházka (P. Janoš, M. Divina)
 • 2011 – Dvě století architektury v Roudnici nad Labem – od průmyslové revoluce přes secesi, funkcionalismus, sorelu až k aktuálním tématům budoucího rozvoje města (P. Janoš, J. Brodský, J. Zrzavý)

Publikační činnost:

 • Janoš, P.; Hendrych, J.; Janďourek, J.; Kratochvíl, P.; Šmídek, P.; Žid, J.; Cesta na Západ (editor a spoluautor), TUL, Liberec 2014. 
 • Janoš, P. (ed.); Projekty pro Liberecký kraj (editor a spoluautor), TUL, Liberec 2014.
 • Janoš, P. (ed.); Roudnice nad Labem – Vize pro město (editor a spoluautor), TUL, Liberec 2014.
 • Zedníčková Němcová, Z.; Janďourek, J.; Janoš, P.; Kratochvíl, P.; Suchánek, R.; Šmídek, P.; Cesta do Japonska (spoluautor), TUL, Liberec 2014. 
 • Janoš, P.; Architektura po roce 1989 – návrat ke kvalitě?, in: Jaroslav Koutský (ed.) Ústí nad Labem – město v mlze, UJEP, Ústí nad Labem 2011