Ateliér Stolín – Ateliér Vlachynská

Vedoucí ateliéru: doc. M. A. Jan Stolín
Vedoucí ateliéru: MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

Předmětem práce v ateliéru je především volná umělecká tvorba a inovativní náhled na tvorbu ve veřejném prostoru. Rozvíjíme schopnost zevrubného průzkumu a analýzy vztahů mezi uměním, privátním a veřejně sdílenými prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Zabýváme se strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Stedenti získávají poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí. Náš program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií.

Profil absolventa
Profil absolventa v programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru navazujícího stupně je navržen tak, aby absolvent byl nejen prakticky i umělecky zdatnou osobností využívající kvalifikovaně nové technologie se schopností reagovat nejen na běžná zadání z oblasti umění, ale i osobností, která je schopna splnit požadavky na zadání ve vztahu k veřejnému prostoru. Absolvent je aktivním formotvorným článkem utvářejícím informační pole veřejného prostoru. Absolvent by měl být zcela samostatný talentovaný tvůrce nacházející uplatnění především v oblastech volného umění s přesahem k obecné i speciální problematice prostoru jako takového. Program vyhovuje těm, kteří mají dovednosti ve vizuální praxi, performanci, videu, zvukovém a kreativním umění, architektuře, módě a kurátorských a kulturních oborech s ambicemi rozvíjet své dovednosti v rámci své dosavadní kariéry nebo se pohybovat v umělecké praxi na veřejnosti i sociálním prostoru. 

Naši absolventi rozvíjí dialog mezi společností a veřejným prostorem. Jeho práce skýtá prostor k hlubokému zamyšlení nad tím, jak a proč fungovat v rámci umělecké a širší společenské komunity.