Nabídky pro studenty

Zápis do vyšších ročníků pro akademický rok 2023/2024

PULSE TALKS – Série přednášek

22.6.  14:00 – 16:45, UMPRUM Mikulandská, Praha 1
Přijměte pozvání na sérii přednášek o architektuře a designu v středoevropském regionu PULSE TALKS. Hlavním speakerem bude světoznámý architekt s polskými kořeny, Daniel Libeskind. Dále vystoupí Alice Liechtenstein, kurátorka a zakladatelka prestižního projekt Schloss Hollenegg for Design v Rakousku, který podporuje mezinárodní mladé tvůrce, Maďarka Judit Horváth, zakladatelka a vedoucí oddělení designu v Muzeu užitého umění v Budapešti, a Adam Štěch, přední český novinář, teoretik a kurátor, který tentokrát přiblíží výběr toho nejlepšího ze středoevropské tvorby v oblasti architektury a designu a zároveň celou myšlenku nově vzniklé středoevropské platformy PULSE.Celá akce je v anglickém jazyce a bude ji moderovat Daniel Stach. Kompletní popis najdete na webu https://pulse.archi/talks , kde se můžete zároveň na konferenci zaregistrovat. Případně využijte odkaz na registraci zde: https://bit.ly/PULSE-konference Vstup je zcela zdarma díky podpoře magazínu DolceVita a partnerství s UMPRUM.

PULSE TALKS

June 22nd, 14:00 – 16:45, UMPRUM Mikulandská, Prague 1
Accept an invitation to a series of lectures on architecture and design in the Central European region called PULSE TALKS. The main speaker will be the world-renowned architect with Polish roots, Daniel Libeskind. Also speaking will be Alice Liechtenstein, curator and founder of the prestigious project Schloss Hollenegg for Design in Austria, which supports international young creators, Judit Horváth from Hungary, founder and head of the design department at the Museum of Applied Arts in Budapest, and Adam Štěch, a leading Czech journalist, theorist, and curator, who will present a selection of the best from Central European architecture and design and introduce the newly established Central European platform, PULSE.The entire event will be conducted in English and moderated by Daniel Stach. You can find a complete description on the website https://pulse.archi/talks, where you can also register for the conference. Alternatively, use the registration link here: https://bit.ly/PULSE-conference. Admission is completely free thanks to the support of DolceVita magazine and the partnership with UMPRUM.

Hledáme z řad studentů FUA, kdo se bude podílet na činnosti RKC. Jedná se o
naše komunikační centrum s širokou veřejností.
Ano, možná si někdy pracoval
na zadání pro obec či soukromého investora v rámci semestrální práce a to je
přesně to co děláme.
Hledáme někoho na komunikaci se zadavateli
(zastupitelé obce, developer, městský architekt), kdo se bude podílet na
koordinaci zadání, skládání podkladů a definování těch správných zadání pro
své kamarády z ateliérů! Ohodnocení formou stipendia.

Připoj se do týmu RKC
kontakt: jan.konicek1@tul.cz


Přednáška : Rovné příležitosti 8. 11. 2022 12:30 – 14:00 hod. učebna A110 (dříve AP12)


ZÁPIS do vyšších ročníků – akademický rok 2022/2023 – vyhláška


PROMOCE

pondělí 27. čevna 2022 , 15 hod.


LINSERKA

středa 8. června 2022, 14 hod.


Pro vaši informaci vám posílám výzvu k účasti v soutěži o nejlepší nápad a realizaci „TOPOMOMO – Experimentální území moderny: Odvážné stavby v novém spojení!“ Budu vám velmi vděčná, pokud ji přepošlete dál nebo ji zveřejníte na svých webových stránkách a sociálních sítích.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese.

S pozdravem,

Merte Stork

// Sie möchten mehr zur spannenden Geschichte des Hauses und zur aktuellen Stiftungsarbeit erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter http://eepurl.com/bDAXZD //

Stiftung Haus Schminke

Kirschallee 1 b

D – 02708 Löbau

Tel: +49 3585 862133

Fax: +49 3585 833010

E-Mail: info@stiftung-hausschminke.eu

http://www.stiftung-hausschminke.eu


Obracím se na Vás z Českého centra Londýn, příspěvkové organizace ministerstva zahraničí. Jsme česká státní organizace, která má za úkol zejména propagovat českou kulturu ve Velké Británii.

V malém týmu připravujeme každoročně kolem 100 akcí a náš program zahrnuje film, divadlo, hudbu, literaturu, design, vědu, architekturu i výtvarné umění.

Před Brexitem a epidemií Covidu náš tým pravidelně doplňovali stážisté, kteří do Českého centra přijížděli v rámci programu Erasmus+. Jsme si vědomi toho, že podmínky pro přidělování stipendií do Velké Británie v rámci tohoto programu se po Brexitu změnily a zároveň začala platit i nová imigrační pravidla pro vstup do Velké Británie. Víme, že možnosti získání stipendií záleží na konkrétní univerzitě.

Vzhledem k tomu, že v současné době vypisujeme praktickou stáž v Českém centru Londýn od září/října 2022, rádi bychom se tedy zeptali, zda Vaše univerzita stále stipendia přes Erasmus+ na praktické stáže do Velké Británii poskytuje. Pokud ano, tak věřím, že by tato příležitost mohla vaše studenty zajímat a ráda bych Vás požádala o rozšíření informace o možnosti stáže v Českém centru Londýn na vaší škole.

Termín pro zaslání přihlášek je 31. května 2022.

Stáž je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mají jako hlavní studijní obor marketing, PR, Arts management, multimediální studia nebo filmovou/divadelní produkci.

Více informací o stáži najdete na našem webu zde:

https://london.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze

Ráda zodpovím vaše případné dotazy a budu se těšit na odpověď a případné zájemce!

Z Londýna zdraví

Petra Štorchová

Petra Štorchová
Production & Marketing Manager

Czech Centre
30 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
t: +44 (0)207 759 0070
www.czechcentre.org.uk
subscribe to our e-mail newsletter

  


nabídka spolupráce – SUPŠ SK Hořice


nabídka zaměstnání IM Projekt, spol. s. r.o.


Ráda bych Vás oslovila jménem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové s informací o možnosti získání stipendia pro studenty Vaší vysoké školy a s prosbou o zprostředkování této informace studentům.

V současné době pořádáme 1. kolo pohovorů s novými žadateli o stipendium a stále zbývají volná místa pro další zájemce, pro které chceme uspořádat ještě 2. kolo pohovorů.

Stipendium Nikoly Tesly je určeno studentům technických oborů, kteří mají zdravotní a/nebo sociální znevýhodnění a studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu. Základními podmínkami pro jeho získání jsou kromě zaslané žádosti dobrý prospěch (do 2.0) a absolvování krátkého pohovoru v naší nadaci.

Všechny potřebné informace i formulář žádosti jsou k dispozici na našem webu: www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium je 20. března 2022.

Mockrát děkuji za pomoc a spolupráci a přeji hezký den!

S pozdravem

Hana Laksarová

ekonomická manažerka

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1

T: +420 224 216 883, 737 137 735 I E: laksarova@vdv.cz

www.vdv.cz | www.activecitizensfund.cz | facebook | instagram


N A D A C E   P R O   R O Z V O J   A R C H I T E K T U R Y   A    S T A V I T E L S T V Í
U R B A N I S M U S   2 / 2 0 2 2    
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO URBANISMU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURY,JIŽ JEN DO 10.3.2022 SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO 8. ROČNÍKU PRESTIŽNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2022 A ZÍSKAT SYMBOLICKÉ KŘIŠŤÁLOVÉ RAZÍTKO!PŘIHLÁŠKY DO 10. BŘEZNA 2022!Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 27. června 2022 v 18:00 v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1. Součástí bude i zahájení výstavy. Na slavnostním večeru bude pokřtěn tištěný katalog Urbanistického projektu roku 2022, držitelům titulu bude předáno symbolické křišťálové razítko v designu Ronyho Plesla, vyroveného sklárnou Ruckl. Uděleny budou i nominace, ceny partnerů a Cena veřejnosti.Sledujte facebook STAVBY ROKU a aktuality na webu STAVBY ROKU !Příjemné chvíle s URBANISTICKÝM PROJEKTEM ROKU! Vám přejí vypisovatelé soutěžeNadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíMinisterstvo pro místní rozvojČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběČeský svaz stavebních inženýrůAsociace pro urbanismus a územní plánování

Zveme Vaše studenty do designérské soutěže Reborn Design 2022. Zabývá se využitím recyklovaných materiálů v designu a architektuře. 
Věříme, že se jedná o dobrou příležitost pro studenty vyukoušet si práci s netradičními materiály a získat praxi v zázemí partnerů soutěže.
Kategorie:1. Druhý život nárazníku – recyklovaný plast2. Druhý život pneumatik – recyklovaná pryž3. Druhý život architektury – recyklovaný stavební materiál

Více o soutěži na FB a webu.
Budeme rádi, pokud soutěž nasdílíte prostřednictvím Vašich sítí nebo přímo jednotlivým pedagogům.
Registrace do 15.3.2022.
S pozdravem,
Jitka Hvězdová603163482


Oddělení kultury odboru cestovního ruchu, kultury a sportu MML shání do svých řad nového kolegu.

Tímto bychom vás rádi požádali o šíření nabídky pracovní pozice.

Informace jsou k dispozici na úřední desce – https://www.liberec.cz/files/edeska/261996967-vr-referent_oddeleni_kultury_2022_1.pdf

V případě zájmu je možné se obrátit pro bližší informace na vedoucího oddělení – pana Ing. Jaromíra Kvasničku – 485 243 138, email: kvasnicka.jaromir@magistrat.liberec.cz

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den

Bc. Helena Hospodářová

referent oddělení kultury

odbor cestovního ruchu, kultury a sportu


Vážený pane, vážená paní,  

rádi bychom pozvali studenty, studentky a akademické pracovníky vaší školy k účasti v grafické soutěži doprovázející třetí ročník Mistrovství České republiky v blendování vína Winemeritage. Cílem soutěže je vybrat návrh etikety pro vítězné Cuvée.   Autor vítězného návrhu obdrží jednorázovou odměnu 10 000 Kč. Součástí jeho odměny bude také mediální propagace.   V příloze naleznete bližší informace k soutěži, pravidla a přihlášku.   V případě zájmu doporučujeme shlédnout video z minulého ročníku: https://www.youtube.com/watch?v=YB_sJjxaTJg

Děkujeme za postoupení naší nabídky studentům a adakemickým pracovníkům a přejeme krásný zbytek dne.

S pozdravem,

Pavlína Megová

Vzdělávací centrum MKM s.r.o.

Jakubská 1

602 00 Brno

tel.: +420 702 178 192

Czech Republic

www.mkm.cz  
www.winewordsthebook.com

      

Facebook WineWords

WineWords videos

WineWords – virtual tour


ROBITSCHEK SCHOLARSHIP to Study in the U.S.A.


24. a 25. února 2022 studijní oddělení uzavřeno


zadání pro letní semestr 2021/2022 – Architektura a urbanismus

představení atelierů se koná v pondělí 21. února 2022 od 14:20 hod. v posluchárně G314, Studentské nám. 1,budova G – TUL

doc. Ing. arch. Jiří Buček

doc. Ing, arch. Petr Stolín

doc. Ing. arch. Radek Kolařík EN

doc. Ing. arch. akad. arch. Jan Henrych – pouze zadání bakalářských a diplomových prací

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian


/

Soutěž Karla Hubáčka – stavba roku Libereckého kraje 
Do neděle 20. 2. 2022 do půlnoci je možné přihlašovat studentské projekty v kategorii JUNIOR do prestižní krajské, potažmo i celostátní soutěže. Mělo by se jednat o projekty umístěné na území Libereckého kraje, nebo o projekty výrazně kreativní a inovativní (bez ohledu na lokalitu). Výherci obdrží věcné ceny a oceněné projekty získají významný mediální ohlas.
O soutěži:
https://stavbaroku.lk/#kategorie

Přihlašovací formulář:
https://www.surveymonkey.com/r/S5J6GJW

ZLIN DESIG WEEK – Deadline 28. 2. 2022


„Liberec – kandidát na Evropské hlavní město kultury 2028“

Vážení příznivci libereckého kulturního dění,

děkujeme všem, kteří jste nám dosud vyjádřili podporu přihlášením svých projektů do otevřené výzvy „Liberec – kandidát na Evropské hlavní město kultury 2028“.

Zároveň se obracíme na všechny kreativní, sportovní, podnikavé i jiné bytosti s neotřelými nápady, aby s podáním projektu příliš neotálely, uzavírka elektronického formuláře je už 28. února 2022! Liberec si zaslouží o Vás a Vašich vizích vědět!

Více informací naleznete v přiložených dokumentech nebo na našich webových stránkách. Pokud budete mít k otevřené výzvě jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na Pavlu Zemanovou nebo Žanetu Štěpánovou prostřednictvím e-mailových adres pavla.zemanova@liberec2028.eu a zaneta.stepanova@liberec2028.eu. V případě jiných otázek, týkajících se kandidatury, využijte e-mailovou adresu info@liberec2028.eu.

Tým Liberec2028


Nabídka zaměstnání – Opava – do 31. ledna 2022


BRICKLAND – veřejná architektonická soutěž pro VŠ studenty


DERNISÁŽ

Rádi bychom Vás pozvali na prodejní dernisáž výstavy s názvem Jizerský Skubbismus!
Výstava Jizerský SKUBBISMUS je ukázkou střetnutí doby, času, prostoru a především hmoty. Díla se rodí v okolí materiálové pestrosti Jizerských hor a díky tomu vidíme spektrum ateliérové tvorby na hranici umění a designu, kde prim hraje sklo.
Autoři výstavy představují kreativní procesy jejich tvorby, která se promítá do 111 předmětů z celé řady materiálů. Jednotlivé objekty pocházejí ze současných či minulých projektů, které křížily Jakubovu a Janovu cestu. Jsou to projekty jak společné tak individuální, komerční či výzkumné.

Vzhledem ke Covidové situaci, oficiální vernisáž nemohla proběhnout, proto Vás srdečně zveme na Prodejní dernisáž, která proběhne 19.11. od 17:00 (událost ZDE) v severočeském Muzeu. Součástí akce bude i dražba vybraných děl. 
Zapište si prosím datum 19.11. od 17:00.Bude na vás čekat příjemná atmosféra hořících sudů, piva a buřtů. 
Se srdečným pozdravem, Jan Salanský / Jakub Neufuss
www.studioskubb.cz+420 776 686 921Pozvánka Večer v naivním o třech chodech
Naivní divadlo, Moskevská ul., Liberec


Exkurze OSTRAVA a debata se světoznámým architektem Stevenem Hollem

Srdečně vás zveme na debatu se Stevenem Hollem, autorem návrhu nového koncertního sálu v Ostravě. Akce se koná 14. října 2021 od 17 hodin v Domě kultury města Ostravy.

Steven Holl je americký architekt a pedagog. Od roku 1976, kdy založil svou vlastní architektonickou kancelář, realizoval stavby různých typů po celém světe. Je pedagogem na Columbia University a milovníkem hudby, o jejímž propojení s architekturou často učí nebo přednáší. V rámci debaty Steven Holl přiblíží projekt koncertního sálu pro Ostravu nebo svou aktuální výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Představí svou tvorbu a objasní svůj vztah k hudbě nebo ambice, které má jako pedagog.

Akci organizuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) ve spolupráci s městem Ostrava a Janáčkovou filharmonií Ostrava. Partnerem akce je KRUH.

FB událost: Debata: Steven Holl v Ostravě

PROGRAM:

  • Návštěva výstavy Steven Holl: Making Architecture v GVUO, Dům umění, s komentovanou prohlídkou;
  • Návštěva MAPPA – představení činnosti příspěvkové organizace – kanceláře architekta města, představení naší vize rozvoje Ostravy a prohlídka aktuální výstavy;
  • Exkurze Ostravy po vlastní ose – mapa Ostravy + info, co je u nás dobré vidět;

.

Důležité:
Doprava do Ostravy není zajištěna FUA, studenti či pedagogové se dopraví po vlastní ose.

Zájemci o exkurzi a debatu se nahlásí MgA. Blance Kirchner na email:
blanka.kirchner@tul.cz
do čtvrtka 7. 10. do 20:00


IMATRIKULACE
1. ročník bakalářské studium
Atelier Karla Hubáčka 29. září 2021 / 13 hod.


Představení architektonických atelierů
Aula, budova G, 3. patro
29. září 2021 / 14 hod.

Výuka začáná ráno v 7 hod. dle rozvrhu

Témata semestrálních prací:
doc. Ing. arch. Jiří Buček


Dobrý den,
rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.
Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23 je 1. prosinec 2021.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.
Budeme rádi, když níže uvedené informace přepošlete případným zájemcům a odkaz umístíte na Vašich webových stránkách, děkujeme. Vaše dotazy rádi zodpovíme.
S přátelským pozdravem
Martina Guttenberger
stipendijní programy
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur


WORKSHOP_NANO_VODA_ARCHITEKTURA


REKTORSKÉ VOLNO 27. září 2021


Samozápis a zápis do akademického roku 2021/2022


Nominace na Cenu Jana Opletala

Milé studentky / Milí studenti,
Studentská komora Rady vysokých škol tento rok jako již pravidelně udělujeCenu Jana Opletala při příležitosti oslav výročí 17. listopadu jakožto nejvyšší studentské ocenění za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci.

Při této příležitosti Vám posílám výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny. Společně s výběrem laureáta jsme se rozhodli vypsat soutěž o podobu udílené sošky. Obě výzvy najdete připojené v příloze tohoto mailu.

Se srdečným pozdravem Ondřej Havelka, 1. místopředseda Akademického senátu TUL a delegát v SK RVŠ

podmínky soutěže

výzva k předložení návrhů

manual


6. – 10. 9. 2021 proběhne týdenní letní škola Rozvojové září 2021 – na ČVUT v Praze. Zaměříme se na zahraniční rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes 20 odborníků z různých oborů představí odborná témata nebo vás seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je i propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením tak, aby byla podpořena mezioborová spolupráce.
Program je vždy připraven tak, aby nevyžadoval předchozí hlubší technické znalosti. Uvítáme studenty technických i netechnických škol, pracovníky rozvojových projektů i veřejnost, kterou toto téma zajímá.  Pro mimopražské účastníky můžeme poskytnout příspěvek na dopravu a ubytování (kapacita je omezena).

Registrujte se včas, ZDE
Termín: 6. – 10. 9. 2021
Bližší informace na: http://icwd.cvut.cz/rozvojove-zari-2021/
Facebook událost: https://fb.me/e/171AjwazS


Podpořte svým hlasem spolužačku Martinu Kocurišinovou, v soutěži Stavby s vůní dřeva 2021.
Hlasování je možné do 27. 8. 2021.
Web soutěže


Letos v létě pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze konferenci Evropské asociace pro architektonické vzdělávání. Konference s názvem 
New Dimensions. Reflection of the Enlargement of Scale and Overlapping of Disciplines 
se bude konat 25. – 28. 8. 2021, program najdete zde: https://eaae2021.fa.cvut.cz/ 

Na programu je „virtuální“ přednáška Stevena Holla, dalšími keynote řečníky jsou Jenny B. Osuldsen (Snohetta), Eric Luiten (TU Delft), Inaki Alday (Tulane University Lousiana). Mezi panelisty jsou přední odborníci z českých škol i ze zahraničí. Součástí programu jsou exkurze i výstavy, vč. vernisáže výstavy Arctic Nordic Alpine v GJF. 

Konference je v angličtině a bude probíhat hybridní formou. Registrace probíhá na webových stránkách konference pod tímto odkazemDo 15. července lze využít brzké registrace (Early bird). 

Odkaz na událost na Facebooku

Tisková zpráva (v českém i anglickém jazyce) a vizuál konference jsou vám k dispozici na tomto odkaze https://www.dropbox.com/sh/u6nwkuitnvii7hh/AAA9ByIqHPCv9U1Y5OqYfGyba?dl=0

EAAE je platformou pro diskuzi na téma architektonické výuky a výzkumu, konference je navíc skvělou příležitostí, jak navázat kontakty s kolegy z ostatních evropských škol. 


logo ČCA 2021_do podpisu
CCA-21-email-podpis-final-cj

DIPLOMKY 2021 – přihláška do 30. září 2021

vyhlášení letošního 22. ročníku Přehlídky diplomových prací pořádané Českou komorou architektů. Plakáty ve formátu A2 a A5 Vám zasíláme poštou a prosíme Vás tímto o jejich vyvěšení a zveřejnění v budově školy. Rádi bychom, aby se Přehlídky diplomových prací zúčastnilo co největší množství studentů.

Marek Job
manager akcí České komory architektů

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
www.cka.cz
www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.diplom.ky

cid:image001.gif@01CEDBAA.6870F6C0

RAKETOVÁ ZÁKLADŇA DEVÍNSKA KOBYLA
Bratislava /Slovensko
Anonymná architektonická študentská ideová súťaž pre študentov a absolventov.
Uzavretie sútaže 29. 10. 2021


Grafický design, brigáda
Missing Elements
Zájemce o externí spolupráci prosíme o zaslání CV na mail: manager@mel.cz
Vybraným zájemcům zašleme zadání k malé zkoušce – grafický návrh určený k převedení do Wordu.


Soutěž INSPIRELI – BEIRUT
WORLD STUDENTS ARCHITECTURAL CHALLENGE
www.inspireli.com


ALLPLAN – nabídka zaměstnání


Job TUL
JobTUL je oficiální kariérní portál Technické univerzity v Liberci, který propojuje studenty a absolventy se zaměstnavateli. Přináší nové možnosti v oblasti rozvoje kariéry při studiu i po něm a hledání možností spolupráce s firmami.


MOMON
Ateliér architektů v Praze MONOM rozšiřuje svoje řady a hledáme nové talenty.
Proto se na vás obracíme. Rádi bychom u nás přivítali nové členy, jak z řad absolventů, tak z řad studentů nejvyšších ročníků. Na našich stránkách www.monom.cz se můžete podívat na naši práci.

Erna Landová / office manager / elandova@monom.cz


ARCHIV