Doktorské kolokvium 2021

Doktorská kolokvia proběhnou 7. – 8. července 2021 na Fakultě umění a architektury, TUL.

Do 30. 6. 2021 každý student DSP odevzdá svému školiteli Roční hodnocení studenta a nahraje povinné dokumenty na sdílený disk.

Harmonogram kolokvií bude upřesněn.