Státní doktorská zkouška 2. 2. 2023

Termín konání:
Státní doktorské zkoušky se konají v Liberci dne 2. 2. 2023
v technické knihovně FUA (budova F, blok F3, 4. patro).

Podle Studijního a zkušebního řádu TUL je tato zkouška veřejná a jsou na ni zváni
studenti doktorského studia všech fakult, školitelé, studenti všech oborů a ostatní
zájemci.

Seznam účastníků, řazeno dle časového harmonogramu:

MgA. Jan Salanský (10:00)
MgA. Anna Šíma Kopková (10:45)
Mgr. Aleš Svoboda (11:30)
Mgr. Dan Merta (12:15)
Ing. arch. Jakub Pleyer (13:00)
Ing. arch. Jan Tyrpekl (13:45)
Ing. Ing. arch. Jiří Vítek (14:30)
Ing. arch. Miroslav Kukrál (15:15)