Seznam studentů – DSP AU

Architektura a urbanismus

1. ročník
Ing. arch. Vladimír Balda
Téma: Využití BIM pro optimalizaci vícevrstvých stavebních konstrukcí, prováděných 3D tiskem
Školitel: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Kontakt: vladimir.balda@tul.cz

Ing. arch. Elif Cekceki
Téma: Krajinný design v Čechách od středověku po současnost
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: elif.cekceki@tul.cz

MgA. Lukáš Dostálek
Téma: IoT jako nedílná součást umění ve veřejném prostoru
Školitel: doc. M.A. Jan Stolín
Kontakt: lukas.dostalek@tul.cz

Ing. arch. Jiří Gulbis
Téma: Problematika malých a středních sídel v České republice anamnéza diagnóza a terapie
Školitel: Ing. arch. Radek Suchánek, PhD.
Kontakt: jiri.gulbis@tul.cz

Ing. arch. Lukáš Houser
Téma: Vize nových urbánních struktur ve světle udržitelné mobility a energetické autonomie
Školitel: Ing. arch. Radek Suchánek, PhD.
Kontakt: lukas.houser@tul.cz

MgA. Anna Ježková
Téma: Ageing City
Školitel: Ing. arch. Radek Suchánek, PhD.
Kontakt: anna.jezkova@tul.cz


MgA. Blanka Kirchner
Téma: Deníkový záznam a jeho teoretická reflexe
Školitel: doc. M.A. Jan Stolín
Kontakt: blanka.kirchner@tul.cz

Ing. arch. Jan Koníček
Téma: Interaktivní architektura
Školitel: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.
Kontakt: jan.konicek@tul.cz

MgA. Martin Kratochvíl
Téma: Barevné partitury
Školitel: doc. M.A. Jan Stolín
Kontakt: martin.kratochvil@tul.cz

Mgr. Dan Merta
Téma: Vystavovat architekturu
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: dan.merta@tul.cz 

Ing. arch. Kateřina Rissová
Téma: Sídla v Sudetech
Školitel: doc. Ing. arch. Jiří Buček
Kontakt: katerina.rissova@tul.cz

MgA. Jan Rouha
Téma: Vnímání digitálních stimulů
Školitel: doc. M.A. Jan Stolín
Kontakt: jan.rouha@tul.cz

Ing. arch. Martin Šaml
Téma: Architektura vína, kontext, krajina
Školitel: doc. Ing. arch. Petr Stolín
Kontakt: martin.saml@tul.cz

Ing. arch. Petra Veselá
Téma: Problematika malých a středních sídel České republiky – anamnéza, diagnóza, terapie
Školitel: Ing. arch. Radek Suchánek, PhD.
Kontakt: petra.vesela@tul.cz