Seznam studentů – DSP VÚ

Výtvarné umění

2. ročník
MgA. Kristýna Dvořáková
Téma: KK- kulturní klastr
Školitel: doc. M. A. Jan Stolín
Kontakt: kristyna.dvorakova@tul.cz

Mgr. art. Ing. Jaroslava Frajová
Téma: Vývoj aplikací a architektonických prvků na bázi bakteriální celulózy a PE s využitím bezodpadové technologie a nanotechnologie
Školitel: Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian
Kontakt: Jaroslava.frajova@tul.cz

4. ročník
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Téma: Architektura nové a experimentální hudby
Školitel: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Kontakt: jiri.jandourek@.tul.cz

Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš
Téma: Revitalizace uměním?
Školitel: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Kontakt: petr.janos@tul.cz

2. ročník
MgA. Rozárka Jiráková
Téma: Krátkodobé umělecké instalace ve veřejném prostoru
Školitel: doc. M. A. Jan Stolín
Kontakt: rozarka.jirakova@tul.cz

4. ročník
MgA. Anna Kopková
Téma: Plasty
Školitel: prof. akad. soch.  Kurt Gabauer
Kontakt: anna.kopková@tul.cz

2. ročník
MgA. Kateřina Kostková
Téma: Prezentace umění vzhledem k prostoru
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: katerina.kostkova@tul.cz

4. ročník
Ing. arch. Miroslav Kukrál
Téma: Architektura mimo smysly
Školitel: Mgr. Jiří Pánek, PhD.
Kontakt: Miroslav.kukral@tul.cz

3. ročník
Ing. arch. Mgr. Adam Lacina
Téma: Skrze krajinu
Školitel: prof. PhDr. Miloš Šejn
Kontakt: adam.lacina@tul.cz

Ing. arch. Ivo Louda
Téma: Modelové Systémy
Školitel: doc. M. A. Jan Stolín
Kontakt: ivo.louda@tul.cz

4. ročník
Ing. arch. Dana Nováková
Téma: Demolice
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: dana.novakova@tul.cz

Ing. arch. Jakub Pleyer
Téma: Organismická architektura
Školitel: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Kontakt: jakub.pleyer@tul.cz

Ing. arch. Dana Příhodová
Téma: Rezonance světla a tmy 
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: dana.rakova@tul.cz

MgA. Jan Salanský
Téma: Výtvarné ztvárnění objektů či jiných fyzických těles v kombinaci s tradičními nebo přírodními materiály s prolnutím do kontextu prostředí ve kterém žijeme
Školitel: doc. M. A. Jan Stolín
Kontakt: jan.salansky@tul.cz

2.ročník

MgA. Eduard Seibert
Téma: Zapojení  svítidel a synchronizace zdrojů pro osvětlení prostoru
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: eduard.seibert@tul.cz

4. ročník
Mgr. Aleš Svoboda
Téma: Umění umělého života a cesta k parafrázi vědomí
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: ales.svoboda@tul.cz

Ing. arch. Jan Tyrpekl
Téma:  Přiměřená architektura jako východisko ekologické krize
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: jan.tyrpekl@tul.cz

Ing. arch. Ing. Jiří Vítek
Téma: Anatomie Architektury
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt: jiri.vitek@tul.cz

Ing. arch. Richard Zacpal
Téma: Kniha zabije budovu/ Knihtisk zabije architekturu.
Školitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Kontakt:  richard.zacpal@tul.cz

2. ročník
MgA. Pavla Zemanová
Téma: Od kamenné galerie k virtuálnímu výstavnímu prostoru
Školitel: prof. akad. soch. Kurt Gebauer
Kontakt: pavla.zemanova@tul.c