Stipendium – vědecká a tvůrčí činnost

Termín: 20. února 2023, studijní oddělení FUA (Eva Konopová)
Forma odevzdání:
popis + dokumentace aktivity (workshop, SGS, výstava, konference, publikace, apod)
Podrobné informace zde