KARIÉRA NA FUA

Hledáme

Níže najdete přehled o volných místech, pro která aktuálně hledáme zaměstnance.

  • Vedoucí kateder: Katedra architektury, Katedra urbanismu, Katedra umění, Katedra pozemního stavitelství, Katedra nosných konstrukcí

Jmenování výběrové komise a seznam uchazečů

Rozhodnutí děkana o obsazení míst

Průvodce pro nové zaměstnance

Handbook for new employees