Přihlásit

Identifikační průkazy

Informace o identifikačních průkazech TUL

Student TUL obdrží identifikační průkaz studenta na základě žádosti podané prostřednictvím studijního oddělení. Student si zvolí typ průkazu. Vyplněný formulář žádosti předloží na studijním oddělení příslušné fakulty a uhradí výši ceny zvoleného průkazu. Fotografování probíhá v Kartovém středisku TUL.

Studenti TUL si volí z těchto identifikačních průkazů TUL:

1) Průkaz studenta TUL s licencí ISIC s čipem

Podle postoupených licenčních práv GTS ALIVE, s.r.o. se vystavuje studentům prezenčního studia akreditovaných programů (bez věkového omezení). Každý rok se licence prodlužuje holografickou přelepkou. Kromě výhod ISIC slouží k využívání služeb na TUL.

Karta slouží pro účely:

 • čerpání slev uplatňovaných v rámci licence ISIC,
 • stravování v menzách TUL, platby za zboží a služby (kantýna, prodejna skript, KTV atd.),
 • přístup do vysokoškolských kolejí a dalších vybraných objektů TUL,
 • tisk a kopírování na zařízeních systému SATYKOS na TUL,
 • je v souladu s konceptem Městské čipové karty města Liberec.

Ceny

 • ISIC průkaz včetně licence                                                        270 Kč
 • Revalidační známka ISIC                                                           180 Kč (každoročně)

2) Průkaz studenta TUL s čipem (bez licence ISIC)

Je určen pro využívání služeb spojených s čipovými kartami na TUL studenty, kteří nechtějí využívat studentské slevy vázané na ISIC. Platnost se každoročně prodlužuje při zápisu holografickou přelepkou.

Karta slouží pro účely:

 • stravování v menzách TUL, platby za zboží a služby (kantýna, prodejna skript, KTV atd.),
 • přístup do vysokoškolských kolejí a dalších vybraných objektů TUL,
 • tisk a kopírování na zařízeních systému SATYKOS na TUL,
 • je v souladu s konceptem Městské čipové karty města Liberec.

Ceny

 • Průkaz studenta TUL s čipem                                                    170 Kč
 • Holografická přelepka k prodloužení platnosti TUL                    0 Kč (při ztrátě 20 Kč)

3) Průkaz studenta TUL bez čipu

Slouží pouze k identifikaci studenta v prostorách TUL bez možnosti použití pro služby poskytované na TUL. Každoročně se prodlužuje při zápisu holografickou přelepkou.  

Karta slouží pro účely:

 • Pouze identifikační průkaz studenta TUL.

Ceny

 • Průkaz studenta TUL bez čipu                                                       0 Kč
 • Duplikát průkazu bez čipu                                                          100 Kč
 • Holografická přelepka k prodloužení platnosti TUL                    0 Kč (při ztrátě 20 Kč)

 Doporučení: pořídit čipový identifikační průkaz TUL nebo průkaz s licencí ISIC.

Organizační směrnice kvestora č. 3/05 pro vydávání identifikačních průkazů studentů a zaměstnanců

Žádost o vydání identifikačního průkazu studenta TUL

Application for the Issue of a Student Identification Card